Barn och ungdom

Severs skada – Apofysit

Severs skada, eller Apofysit, är en av de vanligaste orsakerna till att växande barn mellan 8–15 år har ont i hälen. Severs skada är en inflammation i en tillväxtzon på barnens hälar. Intensiv träning utlöser inflammationen samtidigt som barnen fortfarande växer. De som blir drabbade utövar ofta någon form av explosiv idrott som t ex fotboll eller gymnastik.

Plattfot – Pes plano valgus

Många barn har mjuka rörliga fötter, ibland uppfattar vi denna mjukhet och rörlighet som att barnet har plattfot. Det medicinska benämningen på plattfot är Pes plano valgus. Vi försöker skilja på låga fotvalv och hälens position. De flesta barn har inga besvär från sina fötter och då räcker det med bra och stadiga skor.