Inlägg & skor

Att göra inlägg efter en persons fötter benämner vi på många sätt – formgjutna, avgjutna, individuella, skräddarsydda eller individanpassade. Ja, kärt barn har många namn! Dessutom går det att tillverka inlägg på många olika sätt.

Skannade inlägg kallas det när vi skannar av foten digitalt. Gjutna inlägg heter det när vi gjuter en form av foten efter att vi har lagt gipslindor på foten och låtit dessa stelna. Formarna fyller vi sedan med gips som vi modellerar fram formen efter. En gipsform får vi om vi använder en avtryckslåda och tar ett fotavtryck, så kallat tramp i låda. Lådan fyller vi sedan med gips. Den första varianten är i avlastat läge medan den andra kan vara allt från halvbelastad till fullt belastad. Gipsformen använder vi sedan till att vaccumforma ett inlägg.  

Det digitala inlägget hanterar vi vidare i digital modellering. Vi fräser ut inlägget direkt, eller så fräses en form ut inlägget tillverkas utefter. En annan möjlighet är att skapa individuella inlägg genom att ta fram en temporär form och tillverka inlägget direkt. Vid denna metod är mallen dock inte beständig. Då går det inte att återbeställa inlägg med samma form, utan vi tillverkar en ny form varje gång. 

Inlägg kallas ibland även för sulor, ilägg alternativt fotbäddar.  

TeamOlmed använder vi oss till stor del av digital teknik, men om omständigheterna gör att man behöver använda en annan teknik så är alla våra handläggare även utbildade, och har erfarenhet av, detta.

Vi tillverkar fler än 36 000 individuella inlägg varje år.

Om du kommer till oss utan remiss eller om din remiss bedöms som egenvård kostar våra prefabricerade inlägg från 600kr och specialanpassade inlägg från 1550kr. Besöket är kostnadsfritt för dig med remiss och kostar 400kr om du söker privat.

Förskrivning av inlägg och skor

Inom Hälso- och sjukvård används inlägg och skor av många anledningar t ex korrigering av felställning, för att påverka ett rörelsemöster, ge smärtlindring eller för att avlasta t ex ett sår. På våra ortopedtekniska avdelningar har vi även mer medicinskt inriktade skor för exempelvis såravlastning.

Inlägg och skor - Egenansvar

Idag betraktas många fotrelaterade besvär som egenansvar, enligt Regionernas riktlinjer. Det innebär att du då bekostar hjälpmedlet själv och därmed behövs ingen remiss. Exempel på fotrelaterade besvär som innebär egenansvar är: hälsporre, hallux valgus och framfotsbesvär

Utifrån dina specifika önskemål och behov kan vi erbjuda den typ av inlägg och skor som blir bäst för dig. Vi gör bedömningen om det krävs individuellt anpassade inlägg eller om det räcker med en enklare prefabricerad produkt.

För att inläggen ska fungera bra krävs lämpliga skor. I våra butiker har vi en mängd olika modeller att välja mellan - allt från löparskor till sandaler. Vårt fokus ligger på skor för vardagsliv och sköna promenader.

Kontakta oss gärna för ytterligare råd och hjälp.

Relaterad produkt