Bröstprotes - TeamOlmed

Bröstprotes

Information

 

På vissa av TeamOlmeds ortopedtekniska kliniker har vi kompetens inom området bröstproteser. Proteserna används efter att ett bröst har opererats bort och provas ut av kvinnliga ortopedtekniker eller ingenjörer. Dessa team har erfarenhet och kunskap om anatomiska/medicinska förutsättningar och aktuella produkter. Proteserna finns i flera modeller, med olika egenskaper för att passa kvinnors individuella behov och önskemål om form, storlek och kontur.

 

Livet efter amputation

- snabb protes och tidig rehab är A och O
Ett 40-tal personer i Kronobergs län tvingas varje år genomgå en amputation. Ungefär hälften får protes. Vården strävar efter tidig rehabilitering och en individuellt anpassad träning för benamputerade. Fördelen är att slippa rullstol så fort som möjligt. Ju tidigare protesen sätts på plats, desto bättre går rehabiliteringen och återgången till ett aktivt liv.

Med anledning av Covid-19

Läs mer