Hallux Valgus - symtom och behandling | TeamOlmed

Hallux valgus

Hallux Valgus betyder i princip sned stortå. Det innebär att stortån böjs och pekar inåt mot de andra tårna istället för att peka rakt fram. Tåns led kan också pressas ut och det kan leda till att man får en ‘“knöl” på fotens insida. Det finns flera faktorer som ökar risken för uppkomst av Hallux Valgus såsom; Genetik, plattfothet, reumatiska besvär och konsekvent användande av trånga skor med hög klack.

Symptom för Hallux Valgus

Det börjar med en rodnad på insidan av stortåns grundled och som senare övergår att bli en Knöl. Knöles storlek kan variera i storlek och rodnad då det är mycket beroende på vilket tryck och skav den utsätts ifrån av skor och dylikt.  Sedermera vinklas stortån och böjer sig mot de andra tårna. Detta skapar en obalans mellan musklerna på tåns in och utsida. Därefter så ökar tåns vinkel med tiden om man inte gör en åtgärd.  Det leder i sin tur till att fotens främre del blir en del bredare. Hur mycket bredare kan variera. Till slut kan det vara svårt eller göra ont att gå i vanliga skor. Om stortån ligger mot de andra tårna kan de också få skav. 

Behandling av Hallux Valgus

Eftersom att hålfoten är delaktig i rörelsemönstret och belastningen på stortåleden i gång så rekommenderas i första hand ett i skoinlägg. För bäst effekt bör det ha en främre pelott som lyfter upp det främre fotvalvet. Pelotten är helt enkelt en liten upphöjning bakom tå-lederna. Det är också viktigt att man tänker på att inte köpa för trånga skor. Det kan vara nödvändigt att välja en större storlek, eller att helt byta skomodell. En sko som sitter trångt om framfoten kan skapa obehag och det finns också en risk att symtomen förvärras när tån ständigt ligger under tryck. Därför är det klokt att använda skor som är i skinn eller mocka då dessa med lätthet kan lästas  och anpassas för minskat tryck.

Ju tidigare TeamOlmeds produkter börjar användas, desto mindre risk är det att Hallux Valgus besväret förvärras. Med rätt inlägg redan från början kan man också undvika operation av tån. Dessutom slipper du den smärta en sned stortå kan innebära, speciellt om du går och står mycket i din vardag.

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Webshop

 

Med anledning av Covid-19

Läs mer