Amputation

Oavsett om det beror på sjukdom eller trauma är det en livsförändrande upplevelse att förlora en kroppsdel. Många som genomgår en amputation kan känna sig överväldigade eller vilsna i den nya situationen. Du kan känna det som att ditt liv har blivit vänt upp och ned. Men oavsett vilken typ av amputation du genomgår är det viktigt att komma ihåg att det inte förändrar vem du är som person. Genom att förlita dig på experter, som exempelvis din ortopedingenjör, och att delta aktivt i din rehabilitering kan du återfå rörligheten och höja din livskvalitet.

Benamputation

Det finns många olika typer av benamputation. Nivån på en amputation avser stället där en kroppsdel blir amputerad. Amputationsnivån är viktig eftersom den påverkar amputationsstumpens funktionsförmåga, styrka och rörlighet. Din amputationsnivå kommer också att avgöra vilken proteslösning som passar dig. Modern teknik hjälper numera dig som amputerad att leva ditt bästa liv varje dag. Du kommer under rehabiliteringens gång få hjälp att anpassa dig till den nya situationen och även återuppta de saker du älskar att göra, även om det ibland kan vara på nya sätt.

Armamputation

När armprotesen ersätter en särskild funktion kan vi göra en konventionell protes som kan styras med vajer eller en elektrisk protes där elektroder styr rörelserna. Om armprotesen är av rent kosmetiska skäl kommer vi att lägga större vikt vid att göra den så verklighetstrogen som möjligt och med lägsta möjliga vikt.

Bröstamputation

Om du behövt operera bort hela eller del av bröstet kan det bli aktuellt att prova ut en bröstprotes. Vi provar ut protesens form och storlek helt efter patientens individuella förutsättningar. Det finns flera olika typer av proteser t ex protes att lägga i behåficka, protes som vi fäster direkt på huden, delprotes vid en eventuell skillnad i storlek efter en så kallad sektoroperation samt bröstvårta/vårtgård i silikon efter en rekonstruktion.  Hos TeamOlmed där det alltid kvinnlig personal som hjälper till med utprovningen. De har erfarenhet och kunskap om både anatomiska och medicinska förutsättningar samt produkter inom området.

 

Våra kliniker

Benprotes

Majoriteten av dem som av olika skäl har genomgått en benamputation blir erbjudna möjligheten att få en benprotes som hjälpmedel i vardagen. En protes är alltid individuellt utformad och anpassad. Hur den ska se ut och vilka funktioner den har beror på dina förutsättningar och din aktivitetsnivå. Om du har kunnat gå några månader innan operationen har du goda förutsättningar att kunna lära dig att gå med en benprotes. Det krävs dock mycket kraft, tålamod och övning.

Armprotes

Vårt armprotesteam försörjer dig med den typ av protes du behöver - kos­metisk, myoelektrisk, kroppsdriven, hybrid, fritidsprote­s för speciella aktiviteter, samt vid behov individuella proteslösningar eller greppanpassningar. Vi arbetar aktivt för att utveckla protestekniken och vi är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom armprotes­området sker.

Bröstprotes

På vissa av TeamOlmeds ortopedtekniska kliniker har vi kompetens inom området bröstproteser. Proteserna används efter att ett bröst har opererats bort och provas ut av kvinnlig personal. De har erfarenhet och kunskap om anatomiska/medicinska förutsättningar och aktuella produkter inom området. Proteserna finns i flera modeller, med olika egenskaper för att passa kvinnors individuella behov och önskemål kring form, storlek och kontur.