Amputation

Ibland händer det att människor behöver amputera någon av sina kroppsdelar. Det kan bero på allvarliga sjukdomar eller olyckor. TeamOlmed bra hjälp där produkterna både kan hjälpa fysiskt men också medföra att personer som blivit ofrivilligt amputerade även återfår sin livsglädje över att återigen kunna vara aktivt rörliga som tidigare.

Benamputation och lårbensamputation

Människor som blivit benamputerade kan behöva en protes för att benet återigen ska kunna vara rörligt välfungerande. Dessa proteser är alltid utformade efter varje individs personliga kropp och förmåga.

Benproteserna är också anpassade utefter vart det egna benet blivit amputerad. Om det är hela benet som blivit amputerat vid låret finns helbensprotes med konstgjord knäled. Om man däremot har blivit amputerad nedanför knäet behövs en underbensprotes. Alla proteser provas ut tillsammans med kunden och professionell personal på TeamOlmed.

Armamputation

Vad gäller armproteser är det också viktigt att proteser provas ut individuellt efter hur armen är amputerad och utefter förmåga. Man skulle kunna likna proteser som en av personens riktiga personliga kroppsdelar och då ska den stämma överens med resten av kroppen och också kännas bekväm. En protes får aldrig skava eller klämma åt på ett sätt som ger obehag för patienten. Det är viktigt att en protes ska kunna användas dagligen utan att ge värk eller smärta.

Bröstamputation

Kvinnor som kanske förlorat ena eller båda brösten vid exempelvis sjukdom kan känna sig kroppsligt kapade. Ingen ska behöva känna sig okvinnlig på grund av förlusten av sina bröst för att få en andra chans till ett friskt liv. Det är där TeamOlmed kliver in och gör stor skillnad.

Bröstproteserna provas ut efter kundens önskemål och behov. En del kanske inte alls önskar ha samma storlek på sina bröst som man hade innan, inget är rätt eller fel och det är alltid kunden som bestämmer detta utifrån sin egen situation.

 

Våra kliniker

Benprotes

En benprotes är alltid individuellt utformad och anpassad efter din kropp. Hur protesen ska se ut och vilka funktioner den har beror på dina unika förutsättningar och aktivitetsnivå. Är du underbensamputerad innebär det att du har din knäled kvar och pro­tesen sitter på ditt underben. Är du lårbensamputerad eller amputerad genom knät går proteshylsan upp på låret och protesen är ut­rustad med en konstgjord knäled.

Armprotes

Vårt armprotesteam försörjer dig med den typ av protes du behöver - kos­metisk, myoelektrisk, kroppsdriven, hybrid, fritidsprote­s för speciella aktiviteter, samt vid behov individuella proteslösningar eller greppanpassningar. Vi arbetar aktivt för att utveckla protestekniken och vi är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom armprotes­området sker.

Bröstprotes

På vissa av TeamOlmeds ortopedtekniska kliniker har vi kompetens inom området bröstproteser. Proteserna används efter att ett bröst har opererats bort och provas ut av kvinnlig personal. De har erfarenhet och kunskap om anatomiska/medicinska förutsättningar och aktuella produkter inom området. Proteserna finns i flera modeller, med olika egenskaper för att passa kvinnors individuella behov och önskemål kring form, storlek och kontur.