Amputation & amputationsproteser | TeamOlmed

Amputation

Det finns tillstånd som leder till att en kroppsdel måste amputeras. Den vanligaste anledningen till benamputation i Sverige är svårläkta sår på grund av dålig cirkulation. Den kan bero på diabetes eller om det blir ett akut stopp i blodcirkulationen. En amputation är oftast enda lösningen om en kroppsdel blivit allvarligt skadad vid en olycka.  En annan anledning till amputation kan vara cancer vilket nästan alltid är orsaken till amputation av bröst eller en del av bröstet.

 

Oavsett anledning till amputation och vilken kroppsdel det gäller, brukar de flesta vilja ha en protes som ersättning. En protes som ersätter en förlorad kroppsdel  används för att möjliggöra aktivitet, vilket innebär att kunna belasta alternativt överföra kraft. En protes kan även användas av estetiska skäl. Vår kompetens och samarbete med andra medicinska professioner gör det möjligt för dig som amputerad, att få den bästa rehabiliteringen. Står du inför en amputation eller redan är amputerad har du säkert många frågor och fundering, är du varmt välkommen till oss.  Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med amputerade som varit i en liknande situation. Vår strävan  är att du så snabbt som möjligt ska återfå bästa funktion och en hög livskvalitet efter amputation.

Benprotes

En benprotes är alltid individuellt utformat och anpassad efter din kropp. Hur protesen ska se ut och vilka funktioner den har beror på dina unika förutsättningar och aktivitetsnivå. Är du underbensamputerad innebär det att du har din knäled kvar och pro­tesen sitter på ditt underben. Är du lårbensamputerad eller amputerad genom knät går proteshylsan upp på låret och protesen är ut­rustad med en konstgjord knäled.

Armprotes

Vårt armprotesteam försörjer dig med den typ av protes du behöver -kos­metisk, myoelektrisk, kroppsdriven, hybrid, fritidsprote­s för speciella aktiviteter samt vid behov individuella proteslösningar eller greppanpassningar. Vi arbetar aktivt för att utveckla protestekniken och vi är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom armprotes­området sker.

Bröstprotes

Bröstproteser får man efter att hela eller delar av bröstet har opererats bort i samband med exempelvis cancer. Proteserna finns i flera modeller med olika egenskaper för att passa kvinnors individuella behov och önskemål om exempelvis form, storlek och kontur. Proteser kan antingen häftas direkt på huden eller läggas i en behåficka.