Ont i höften | TeamOlmed

Ont i höften

Många människor drabbas av höftsmärtor någon gång under sitt liv. Det kan handla om allt ifrån vanliga förslitningsskador till artros. Detta i sin tur kan generera i starkare eller mindre stark smärta samt haltande. Med dessa faktorer nämnda kan det bidra till felställning och sned kroppsbelastning och därmed förvärra smärtan i höften.

Tillstånd & diagnoser