Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Som hälso- och sjukvårdsutövare är vi rekommenderade av Socialstyrelsen att ta fram en årlig Kvalitetsberättelse och skyldiga att ta fram en Patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att beskriva hur TeamOlmed arbetar med kvalitet, patientsäkerhet och miljö på ett sätt som lockar till läsning och ger läsaren en positiv bild av TeamOlmed. Vi vill dessutom visa värdet TeamOlmed tillför både patienter, remittenter och betalare samt vad som gör TeamOlmed unika i branschen. Resultaten från våra patient- och remittentenkäterna används i stor utsträckning för att förtydliga värdet av TeamOlmed och ortopedteknik.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020