För företag

Inom många yrken innebär det att man, som anställd, går och står i stor utsträckning under sitt arbetspass. Av erfarenhet vet vi att det kan leda till fot-, knä- och höftrelaterade problem. Genom att vara förutseende, och se till att personalen har rätt skor och inlägg, förebyggs potentiella problem på arbetsplatsen.

Högre motivation och färre sjukskrivningsdagar

Att måna om sin personal har många positiva effekter, bl a ökar det känslan av att bli sedd och väl omhändertagen. Något som, med stor sannolikhet, bidrar till högre motivation med färre antal sjukskrivningsdagar som resultat. En bra investering och ett bevis på att man bryr sig om sin personal är att se till att de anställda har ordentligt på fötterna!

Läs mer

Dina vinningar av ett samarbete med TeamOlmed

  • Minska arbetsrelaterade belastningsskador
  • Minska sjukskrivningar
  • Ökat välbefinnande
  • Ökad motivation
  • Ökad arbetsglädje

Ulf Ahnlid

Säljare och Affärsutvecklare

ulf.ahnlid@teamolmed.se

Anders Martinsen

Chef Privat & Företag

anders.martinsen@teamolmed.se

Bruttoprislista Behandlingshjälpmedel 2023

 

Kontakta oss så får du veta vilka vinningar du kan få genom ett samarbete med TeamOlmed.