Bråck | Symptom & behandling | TeamOlmed

Bråck

Bråck är relativt vanligt förekommande och inte en livshotande åkomma, men bråck kan ge besvär i form av både akut och långvarig problematisk smärta. Bråck kan utvisa sig på helt skilda sätt och det som är rätt hjälp för någon behöver inte alls vara rätt för någon annan. Därför bör man rådfråga en specialist inom området för att få rätt behandling.

Ljumskbråck

Det är mest vanligt att män drabbas av ljumskbråck. Ljumskbråck är vanligt och kan visa sig som en utbuktning på huden där vävnaden försvagats avsevärt vilket kan leda till att  tarmen tränger ut. Detta kan vara både obehagligt men även smärtsamt. TeamOlmeds produkter som kan hjälpa med att hålla tillbaka bråcket, lindra smärta och ta bort obehagskänsla. Bråcket brukar vara lättare att reponera vid liggande på rygg med lätt böjda knän. Vid akut smärta bör man kontakta akutmottagningen.

Bukväggsbråck

Bukväggsbråck är vanligt och kan visa sig som en utbuktning på huden där bukväggen försvagats avsevärt vilket kan leda till att fettvävnad och tarmen tränger ut. Ibland uppstår det isamband och i närhet av operationsärr. Ljumskbråck kan vara både obehagligt men även smärtsamt. TeamOlmeds produkter som kan hjälpa med att lindra smärta och ta bort obehagskänsla.

Ryggmärgsbråck 

Att kroppen intar en felställning är vanligt förekommande när man har smärta vid någon kroppslig del och detta är ett försvar som kroppen automatiskt tar till för att lindra smärtan men kan då istället generera i värk i någon annan del av kroppen. Det vill säga att smärtan kan flyttas runt till olika kroppsdelar, om behandling inte vidtas.

Ryggmärgsbråck är ett vanligt förekommande tillstånd där en ortos kan göra stor skillnad och avhjälpa smärtan, obehaget men även hjälpa till att förhindra en eventuell felställning av kroppen som kan fördubbla både smärta och obehagskänslor.

Behandling av bråck

TeamOlmeds produkter för olika typer av bråck är speciellt framtagna för att både lindra smärta och avlägsna obehag när någon drabbas av detta tillstånd. Produkterna provas fram med kunnig och professionell personal för att den som drabbats av bråck ska kunna få hjälp med just sitt problemområde.

Våra produkter finns i en rad olika ortoser, även kallat bråckbandage. Dessa bandage sätts över bråcket (utbuktningen på huden) och lindrar smärtan samt ser till att bråcket inte blir större och minskar obehag.

Det är viktigt att TeamOlmeds produkter börjar användas i ett tidigt skede för att förhindra att skadan förvärras vid långvarig felställning av kroppen eller smärtsamma bråck.

 

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Webshop

Med anledning av Covid-19

Läs mer