Artros - TeamOlmed

Artros

Brosket i en led har till uppgift att minimera slitage och friktion samt att fördela belastningen jämnt på ledytor. Vid artros är brosket som finns mellan ledytorna påverkade och slitna. I ett senare skede kan även förändringar av benvävnaden uppkomma. Symptomen är ofta belastningssmärta som senare även kan övergå i vilovärk. Artos delas in i primär och sekundär artros. Uppkomsten av primär artros är okänd.

Sekundär artros härstammar från något som tidigare hänt i livet. Det kan vara en sjukdom men vanligtvis är det ett resttillstånd efter trauma t ex fraktur, ledbandsskada eller luxation. Vanligen uppstår symptom först 10-30 år efter skadan.  Artros är ett kronisk tillstånd och alla kroppens leder kan drabbas.

En ortos kan användas för att stabilisera och på så sätt minska smärtan t ex vid knäartros, höftartros och artros i tumme. Det finns också speciellt framtagna dynamiska ortoser som aktivt korrigerar ledbelastning och på så sätt avlastar den påverkade ledytan för att uppnå smärtlindring.