Artros | Symptom & Behandling | TeamOlmed

Artros

Vad är artros?

I dag är artros den vanligaste ledsjukdomen i världen, artros är så vanligt att det instiftats en dag som kallas “Artrosdagen” den 2 juni varje år. Smärta, stelhet och minskad rörlighet hör till dem vanligaste symtomen för artros och symptomen blir allt vanligare med åldern, även om de exakta mekanismerna bakom artros fortfarande inte är helt fastställda. Artros innebär en obalans mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av ledbrosket. 

Artros kan även förekomma hos personer i yngre åldrar, oftast i samband med tung och monoton belastning på utsatta leder, vilket ökar risken för artrosutveckling. Man kan även få “sekundär artros” som innebär att artrosen är kopplad till en tidigare skada

Artros gör att ledbrosket blir skörare, vilket gör att smärta i lederna kan uppkomma och funktionsförmågan försämras. Förändringarna sker inte på en gång, utan långsamt, oftast under flera år. Det är inte alla som har artros som får besvär, avsevärt nedsatt funktionsförmåga eller en negativ inverkan på att klara av vardagliga aktiviteter. Besväras du av artros kan TeamOlmed hjälpa dig.

Behandling av artros

Idag finns ingen behandling som kan stoppa ledsjukdomen, dock finns det flertalet produkter och behandlingar som rekommenderas att användas för att minska smärtan och öka sin rörlighet.

Om du har besvär av din artros rekommenderar vi på TeamOlmed våra populära ortoser som är anpassade för alla kroppsdelar. En ortos är ett enkelt hjälpmedel som stödjer dina leder och förhindrar att du håller kroppsdelen i ogynnsam ställning. Ortoser är mycket effektiva för att stabilisera kroppsdelen för att få mer stöd och lindra smärta. Vi erbjuder speciellt framtagna flexibla ortoser som aktivt korrigerar ledbelastning och på så vis avlastas den påverkade ledytan och smärtan minskas.

Användning av ortoser

Ortoser kan också användas vid andra typer av skador, som exempelvis efter stukningar eller kirurgiska ingrepp i leder. Vid kirurgiska ingrepp finns det en risk att leden rör sig på ett sätt som den inte bör under läkningen, då hjälper ortosen till att stabilisera leden för att läka på bästa sätt. Själva begreppet ortos innefattar en stor grupp hjälpmedel där även skoinlägg ingår.

Välkommen för en konsultation hos oss, med eller utan remiss, så tar vi reda på vilken ortos som passar dig bäst.

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Webshop

Med anledning av Covid-19

Läs mer