Artros

Vad är artros?

I dag är artros den vanligaste ledsjukdomen i världen, den är så pass vanlig att det har har en egen dag som kallas “Artrosdagen”. Den infaller den 2 juni varje år. Smärta, stelhet och minskad rörlighet hör till de vanligaste symtomen för artros och symptomen blir allt vanligare med åldern, även om de exakta mekanismerna bakom fortfarande inte är helt fastställda. Artros innebär en obalans mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av ledbrosket. 

Ledsjukdomen kan även förekomma hos personer i yngre åldrar, oftast i samband med tung och monoton belastning på utsatta leder, vilket ökar risken för artrosutveckling. Man kan även få ”sekundär artros” som innebär att artrosen är kopplad till en tidigare skada

Artros gör att ledbrosket blir skörare, vilket leder till att smärta i lederna kan uppkomma och funktionsförmågan blir försämrad. Förändringarna sker inte på en gång, utan långsamt, oftast under flera år. Det är inte alla som har artros som får besvär, avsevärt nedsatt funktionsförmåga eller en negativ inverkan på att klara av vardagliga aktiviteter. Har du besvär av artros kan TeamOlmed hjälpa dig.

Behandling av artros

Idag finns ingen behandling som kan stoppa ledsjukdomen, dock finns det flertalet produkter och behandlingar som vi rekommenderar för att minska smärtan och öka rörligheten.

Om du har besvär av din artros rekommenderar vi på TeamOlmed våra populära ortoser som är anpassade för alla kroppsdelar. En ortos är ett enkelt hjälpmedel som stödjer dina leder och förhindrar att du håller kroppsdelen i ogynnsam ställning. Ortoser är mycket effektiva för att stabilisera kroppsdelen för att få mer stöd och lindra smärta. Vi erbjuder speciellt framtagna flexibla ortoser som aktivt korrigerar ledbelastning. På så vis blir den påverkade ledytan avlastad och smärtan minskas.

Användning av ortoser

Ortoser går också att använda vid andra typer av skador, som exempelvis efter stukningar eller kirurgiska ingrepp i leder. Vid kirurgiska ingrepp finns det en risk att leden rör sig på ett sätt som den inte bör under läkningen, då hjälper ortosen till att stabilisera leden för att läka på bästa sätt. Själva begreppet ortos innefattar en stor grupp hjälpmedel där även skoinlägg ingår.

Välkommen för en konsultation hos oss, med eller utan remiss, så tar vi reda på vilken ortos som passar dig bäst.

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Webshop

Tumbas-artros

Förslitning i tummens grundled benämns ofta tumbasartros och orsakar smärta, medför ibland även stelhet och svaghet i pincettgreppet mellan tumme och pekfinger. Förekomsten ökar med åldern hos både kvinnor och män. Tvärtemot den vanliga uppfattningen finns inget känt samband med något typ av yrke.

Knäartros

Knäledsartros (gonartros) är vanligt hos äldre och ökar med tilltagande ålder. Kvinnor drabbas oftare än män. Symtomgivande artros kan uppstå p g a att belastningen på ledbrosket i knäet överstiger den reparativa kapaciteten, tillståndet benämns därför även ledsvikt.

Höftledsartros

Höftledsartros innebär att du får ont från området kring ljumsken när du rör dig. Du får sämre rörlighet i höften när brosket och ledytan förändras och förtunnas. I tidigt skede går de att ändra belastningen i höften med ortos och skoinlägg.