Ont i knät eller knäna | TeamOlmed

Ont i knät

Orsak till smärta/besvär i ett knä kan vara många. Vid förslitning i knäleden (artros) eller om knäets ledband, muskler och senor inte fungerar tillfredställande kan en knäortos vara ett mycket bra hjälpmedel. Beroende på skadans art finns flera alternativ att välja mellan. Titta gärna vidare här under eller kontakta oss om du har frågor.

Hoppar ur led

Symptom
Knäskålen kan glida ur sitt läge på lårbenet när knät vrids eller vid kraftigt yttre våld. Har man råkat ut för en sådan skada en gång, ökar risken för återfall pga av att strukturerna som fixerar knäskålen (patella) har töjts ut. När knäskålen glider ur led, Subluxerad patella, gör det mycket ont. I de flesta fall glider knäskålen tillbaka av sig själv när man rätar på knät men efteråt blir knät svullet och ömt.

Ortopedteknisk behandling

Läs mer

Schlatter

Symptom
Schlatters sjukdom kallas det tillstånd som uppkommer när fästet till senan som håller fast knäskålen på underbetet blir ömt och inflammerat. Det bildas en svullen knöl strax under knäskålen. Oftast är det pojkar i mellan- och högstadieåldern som drabbas och besvären uppkommer oftast i samband med kraftig tillväxt och hög fysisk aktivitet.

Ortopedteknisk behandling.
För att lindra problemen rekommenderas vanligen att undvika hög aktivitet under en tid. Därefter kan en ortos användas vid aktivitet som avlastar patellasenans fäste. Oftast försvinner besvären helt när man slutar att växa.

Hopparknä

Symptom
Vid hopparknä har knäskålsenan, patellasenan, blivit överansträngd. Vid aktivitet gör det ofta ont direkt under knäskålen, men problemen kan även sitta över eller vid sidan av. Oftast är det långvarig idrottsutövning inom sporter som innehåller mycket hopp som har utlöst problemen.

Ortopedteknisk behandling
Undersök om du behöver inlägg som korrigerar en felställning i foten eller en benlängdsskillnad. Det kan även vara aktuellt med en knäortos.

Artros

Symptom
Artros innebär att ledbrosket är slitet, ofta med smärta som följd vid aktivitet. Förslitningen kan ha uppkommit efter en skada i leden tidigare i livet. I knät är den inre, mediala delen oftare drabbad än den yttre, laterala.

Ortopedteknisk behandling
För att omfördela trycket i knät och på så sätt minska smärtan kan en knäortos användas. Detta stöd avlastar då den ledyta som är drabbad. Beroende på var i knät problemet finns och eventuella felställningar i fotlederna kan även anpassade inlägg till skorna göra nytta.

Korsbandsskada

Symptom
I knät finns ett främre och ett bakre korsband. Vid olyckor i samband med exempelvis utförsåkning, fotboll, innebandy och motocross är det inte helt ovanligt att ett korsband skadas. Ett korsband som har gått av ger ofta en känsla av instabilitet i knäleden, främst i riktning framåt-bakåt.

Ortopedteknisk behandling
Vid instabila knän kan en knäortos vara till stor hjälp, framför allt i de situationer där instabiliteten upplevs mest påtaglig. Det är viktigt att träna upp muskulaturen kring knät. Boka därför gärna även en tid till fysioterapeut/sjukgymnast för träningsprogram.

Ledbandsskada

Symptom
Knäts sidoledband, collateralligamenten, förhindrar att knät blir instabilt i sidled vid utsträckt ben. Vanligtvis är det det inre mediala ligamentet som skadas och då ofta i samband med yttre våld från sidan. Det är inte ovanligt att även knäts korsband (framförallt det främre korsbandet) och menisk skadas samtidigt vid samma tillfälle. Blödningar i den skadade vävnaden medför att knät svullnar, vilket ger inskränkt rörlighet och smärta.

Ortopedteknisk behandling

Läs mer