Kvalitet - TeamOlmed

Kvalitet

ISO 9001 – en viktig del i kvalitetsarbetet

Hög patientsäkerhet och att patientens behov, av att ett funktionellt och säkert hjälpmedel, upp­nås är en självklarhet. Vi arbetar därför kontinuerlig med kvalitetssäkring utifrån ISO 9001, vilket bl a omfattar dokumentation, spårbarhet och avvikelser samt att säkra ett fortlöpande förbättringsarbete.

Kvalitet och miljö i fokus

TeamOlmed strävar hela tiden efter att överträffa de förväntningar våra patienter och kunder har på oss. För att lyckas med detta fokuserar vi på fyra huvudsakliga kvalitetsområden:

Läs mer

Kvalitetspolicy

Vi vill hjälpa fler människor till ett bättre och rörligare liv samt leda utvecklingen och vara det främsta ortopedtekniska servicebolaget med de mest nöjda patienterna, kunderna och medarbetarna. Detta lyckas vi med genom att utveckla högsta kvalitet i våra produkter och tjänster med mål att överträffa våra patienter och kunders förväntningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och vi eftersträvar ekonomiska och miljömässiga resurseffektiva lösningar och vi följer lagar och andra krav.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

För att nå kvalitetsmålen har TeamOlmed ett kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Våra enheter i Region Stockholm är även certifierade av Det norske Veritas enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för att leda företaget i arbetet mot att nå miljömålen.

Med anledning av Covid-19

Läs mer