Kvalitet - TeamOlmed

Kvalitet

TeamOlmed strävar hela tiden efter att överträffa de förväntningar våra patienter och kunder har på oss. För att lyckas med detta fokuserar vi på fyra huvudsakliga kvalitetsområden: Patientsäkerhet, Tillgänglighet, Kompetens och Bemötande.

Målet är att med hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande möta varje patient efter dennes enskilda behov.

För att hjälpa oss nå detta mål har vi ett kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

Kvalitet och miljö i fokus

TeamOlmed strävar hela tiden efter att överträffa de förväntningar våra patienter och kunder har på oss. För att lyckas med detta fokuserar vi på fyra huvudsakliga kvalitetsområden:

Läs mer

Kvalitetspolicy

Vi vill hjälpa fler människor till ett bättre och rörligare liv samt leda utvecklingen och vara det främsta ortopedtekniska servicebolaget med de mest nöjda patienterna, kunderna och medarbetarna. Detta lyckas vi med genom att utveckla högsta kvalitet i våra produkter och tjänster med mål att överträffa våra patienter och kunders förväntningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och vi eftersträvar ekonomiska och miljömässiga resurseffektiva lösningar och vi följer lagar och andra krav.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

För att nå kvalitetsmålen har TeamOlmed ett kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Ett flertal enheter är även certifierade av Det norske Veritas enligt ISO 9001:2015. TeamOlmed är även certifierade av Det norske Veritas enligt ISO 14001:2015 på ett flertal enheter för att leda företaget i arbetet mot att nå miljömålen.