Stroke - TeamOlmed

Stroke

Stroke är en benämning för en skada som uppstått genom en blodpropp eller blödning i hjärnan. Vid stroke uppstår syrebrist vilket kan leda till att olika funktioner i kroppen påverkas t ex tal, rörelser och känsel. Stroke kallas också för hjärninfarkt eller slaganfall. Symptomen kan variera men att det drabbar ena kroppshalvan är karaktäristiskt.

För dig som drabbats kan en ortos ibland vara till hjälp. T ex om du har en påverkan på din fot kan en ortos användas för att hålla foten i rätt position för att underlätta gång. Eftersom handen och armen ofta påverkas kan en ortos förenkla dagliga aktiviteter. Ortos används även för att förhindra felställningar och upprätthålla rörlighet i leder.