Stroke

Om man får en stroke kan man ofta tappa kontrollen över en eller flera kroppsdelar. Det beror helt enkelt på att man får en skada i vissa delar av hjärnan. Skadan kan uppkomma efter en blodpropp, eller en blödning som uppstår inne i hjärnan. Beroende på var skadan uppkommer kan man också drabbas av olika svårigheter med tal, känslor och rörelsemönster. Ofta är det bara ena halvan av kroppen som drabbas. Om stroken inträffar i högra delen av hjärnan kan det bli svårt att röra vänster sida av kroppen och tvärtom.

Symtom på stroke

Typiska symtom är att personens ena ansiktshalva börjar hänga. Denne kan få svårt att tala och börja sluddra. Behandling består av att personen får blodförtunnande medel på sjukhus. Om stroken istället beror på en blödning kan en operation vara nödvändig. Man går då in med små katetrar i hjärnan och stoppar blödningen. Samma sak kan också göras vid en propp, då proppen sugs ut för snabb behandling.

Ett vanligt problem när en person drabbats av en stroke är att kroppsdelarna kan skaka och det kan vara svårt att hålla dem i rätt position för att de ska kunna användas som tidigare. Många gånger blir musklerna också försvagade och det kan bli svårt att gå eller hålla i saker.

Behandling av stroke

Hos Team Olmed finns det ortoser både för fötter, händer och andra leder. Om man har svårt att hålla händerna i rätt vinkel för att skriva eller om man inte riktigt kan gå för att foten vill vika sig kan en lite stabilare ortos vara ett bra val. Man kanske inte kan gå riktigt långa sträckor men för de dagliga aktiviteterna kan man ha stor nytta av en ortos.

Ortoserna hos TeamOlmed finns i många olika storlekar och varianter för att kunna passa olika människor. Remitten gör en behovsbedömning av hjälpmedel. En förskrivare kan hjälpa till med att bedöma vilken sorts ortos som är lämplig och dessutom ordinera den så att man inte behöver betala hela själv.

Tänkbara förskrivningar vid stroke kan vara dorsalskena, handledsortos, knäskydd mot översträckning, lädersula under skons framdel, axelortoser.

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Tillstånd & diagnoser