Cerebral Pares (CP) - TeamOlmed

Cerebral Pares (CP)

Cerebral Pares (CP) är samlingsnamnet på rörelsehinder som orsakas av en hjärnskada som inträffat före 2 års ålder. Antingen innan födseln, under förlossningen eller senare. Det finns många olika orsaker till CP och graden av rörelsehinder varierar från nästan normal funktion till uttalade funktionsnedsättningar. Gemensamt för personer med CP är svårigheter med viljemässiga rörelser och balanskontroll och därmed är ofta både motorik och hållning påverkad. Mer eller mindre beroende på skadans omfattning.

Läs mer