Cerebral Pares (CP)

Ett av de rörelsehinder som vi på TeamOlmed arbetar med är Cerebral Pares, som oftast förkortas CP. Det är ett rörelsehinder som orsakats av en hjärnskada, som oftast inträffat före två års ålder. Skadan kan inträffa innan födseln, under förlossningen eller senare när barnet är fött. En CP-skada är sällan ärftlig, utan påverkas av yttre faktorer. En person med CP-skada kan få bättre förutsättningar utifrån sin funktionsnedsättning om personen får rätt sorts behandling, träning i rätt tid.

Graden av rörelsehinder särskiljer sig stort mellan olika individer som har Cerebral Pares. En del personer har en nästan normal funktion, medan andra har mer uttalade funktionsnedsättningar och behöver assistans dygnet runt.

Symtom på Cerebral Pares

Gemensamma symtom för personer med Cerebral Pares är att muskler och leder påverkas och svårigheter med viljemässiga rörelser och balanskontroll, därmed är ofta både motorik och hållning påverkad. Hur påverkade dessa funktioner är beror på skadans omfattning.

Muskelsvaghet är mycket vanligt bland personer med Cerebral Pares och denna obalans mellan muskler kan orsaka ledstelhet eller att leden får en felställning, det  försvårar rörligheten i personens liv. Leder och skelett påverkas och höfterna kan glida ur led, eller att skelettet växer snett, vilket skapas av en obalans i musklernas spänning.

Behandling med ortoser

Vid Cerebral Pares rekommenderas att använda ortoser som är ett stödförband som spänns fast på den påverkade kroppsdelen och som hjälper till med att stabilisera leder, styra ledrörelser och kompensera för både svag och överdriven muskelaktivitet. Ortoser kan användas nästan till hela kroppen, för både armar och ben såväl som bål.

Vår ambition med ortoser är att skydda kroppens leder och strukturer, och att motverka att felställningar uppstår. Vi strävar alltid efter att underlätta och möjliggöra ett rörligare liv med hållbarare belastning, med patienten i fokus.

TeamOlmed hjälper gärna till med att prova ut passande hjälpmedel som kan underlätta vardagen både hemma, i skolan och på arbetet. Låt våra specialister hjälpa dig för ett rörligare liv.

Ortopedteknisk behandling

Vid CP kan det bli aktuellt att använda ortoser, vilket är ett stöd som appliceras utanpå kroppen. Ortoser används för att påverka kroppen genom att exempelvis stabilisera leder, styra ledrörelser och/eller kompensera för svag eller överdriven muskelaktivitet. Ortoser kan användas för både armar och ben såväl som bål.

Målsättningen med ortoser är att påverka och skydda kroppens leder och strukturer och motverka eller förhindra att kontrakturer och/eller felställningar uppstår, men målet är även att underlätta olika funktioner såsom att gå, sitta och stå såväl som hand/armfunktioner. Vi strävar alltid efter att underlätta eller möjliggöra funktioner och aktiviteter relevanta för varje individ och att det sker i kombination med en på sikt hållbar belastning.

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Tillstånd & diagnoser