Tumartros & tumbasartros

Artros är när brosket bryts ner snabbare än det byggs upp och det är mest äldre människor som blir drabbade av detta. Varför detta händer vet man inte idag men risken för artros ökar efter skador. Det finns olika behandlingar för artros i händer, som tumartros och tumbasartros, och olika typer av ortoser är ofta till stor hjälp.

Symptom vid tumartros och tumbasartros

Tumartros och tumbasartros är relativt vanliga tillstånd som kan bero på flera faktorer. För att kroppens leder ska vara stadiga och för att skelettets ben ska kunna glida mot varandra på ett bra och smidigt sätt finns brosket som en hjälpare. Tumartros kan ge molande smärta samt upplevd stel- och stramhet. Att lyfta saker är därför ofta väldigt besvärligt. Vid långt gången artros är det även vanligt förekommande med svullnader kring leder. En del kan även ha lindrig artros utan tydliga symptom. Liknande symptom kan även ha annan orsak men är då ofta direkt övergående vid minskad ansträngning eller användning av tumortos.

Behandling av tumartros och tumbasartros

En tumortos finns i flera olika varianter och minskar din rörlighet i tummen, varvid smärtan automatiskt minskar som följd. En ortos är ett avlastande och stödjande hjälpmedel som gör att tummen ligger i rätt läge samt får stöd och vila. Ofta används ortosen bara i samband med att man ska vara aktiv med handarbete. Vilken modell som passar dig provar vår personal noga ut för att ge bästa komfort. Kirurgisk behandling kan vara ett alternativ, kontakta din läkare för mer information. Tumortser används stegvis i efterbehandling vid operation.

Hjälp med utprovning av ortoser

Mindre och enklare ortoser är att betrakata som egenansvar, vilket innebär att du själv bekostar dem. För mer avancerade eller ortopedtekniska ortoser kan du behöva en remiss från din allmänläkare och då kan det ingå i högkostnadsskyddet. Ett stöd för tummen eller handleden kan hjälpa och underlätta din vardag oerhört vid symtom på tumartros och tumbasartros. Är du i behov av yttre stöd kan du alltid kontakta din närmaste klinik för utprovning eller rådgivning.

 

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Webshop