Ledbandsskada - Ortopedteknik

Ledbandsskada

Symptom
Knäts sidoledband, collateralligamenten, förhindrar att knät blir instabilt i sidled vid utsträckt ben. Vanligtvis är det det inre mediala ligamentet som skadas och då ofta i samband med yttre våld från sidan. Det är inte ovanligt att även knäts korsband (framförallt det främre korsbandet) och menisk skadas samtidigt vid samma tillfälle. Blödningar i den skadade vävnaden medför att knät svullnar, vilket ger inskränkt rörlighet och smärta.

Ortopedteknisk behandling

Läs mer