Stressfraktur

Symptom på stressfraktur 

Stressfraktur är en överbelastningsskada som kan drabba flertalet olika ben i kroppen. När ett ben bli utsatt för hård belastning bryts skelettet ned för att bli uppbyggt igen. Stressfrakturer uppstår när skelettet blir nedbrutet snabbare än kroppen hinner bygga det upp igen, det blir en obalans. Mest utsatt för denna typ av skada är underbenen samt fotens ben. Stressfraktur i fot kallas även för marschfraktur. Mellanfotsbenen är oftare utsatta för stressfrakturer än fotens övriga ben.  

Vid en stressfraktur är det vanligt med lokal ömhet och svullnad, även en blånad från blödningen brukar vara synlig vid området för skadan. Det ömmar vid gång och smärtar vid hög intensiv träning. Vanligtvis drabbas hårt idrottande individer av stressfraktur, men även äldre personer med osteoporos (benskörhet) kan bli drabbade. Det kan ta tid att få en diagnos fastställd då skadan inte är synlig på röntgen direkt utan först efter flera veckor. 

  

Behandling av stressfraktur 

En stressfraktur behandlar vi oftast konservativt. Vi rekommenderar avlastande skoinlägg, väl anpassade till skadan, tillsammans med stadiga skor. Vid höga fotvalv är rekommendationen individuella inlägg. Ibland kan du även behöva en stel sula, så kallad kolfibersula, för att minska rörelse runt skadan och på detta sätt främja läkning. Belastning på foten bör ske med försiktighet och högintensiv belastning är till en början inte lämplig. Svårläkta stressfrakturer kan ibland behöva bli behandlade med gips eller en så kallad walker. Hos äldre personer kan läkningen tyvärr ta tid och det kräver ofta också en betydande minskning av belastningen på foten.  

 

Specifika produkter från TeamOlmed 

TeamOlmed är Skandinaviens ledande ortopedtekniska serviceföretag och har flertalet produkter i butik, webbutik och klinik för behandling av stressfraktur, både egenutvecklade standardprodukter och individuellt framtagna. De standardprodukter använder är bland annat Softwalk skoinlägg,  Stabilt sport- och fritidsinlägg samt anpassade skor. För individuellt utformade skoinlägg kan du boka en tid via bokningsportalen. För andra individuellt utformade produkter är du välkommen att kontakta din närmaste TeamOlmed-enhet.