Barn & ungdom

 

I TeamOlmeds verksamhet träffar vi många barn och ungdomar av olika anledningar. En del kommer till oss med funktionsvariationer som har upptäckts redan vid födseln. De barnen får då en tidig kontakt med oss på ortopedtekniska. Exempel på detta kan vara höftledsluxation, Downs syndrom eller PEVA (även så kallad klumpfot). Andra diagnoser upptäcks lite senare, ofta hos BVC. Cerebral pares och Duchennes muskeldystrofi är två exempel på detta.

Vissa barn kan behöva återkommande hjälp från ortopedteknisk verksamhet medan andra endast behöver hjälp vid ett tillfälle. Det kan gälla barn och ungdomar som efter en operation eller annan tillfällig skada behöver ett hjälpmedel. 

Den växande kroppen hos barn och ungdomar kan ge upphov till diverse olika besvär. Vissa besvär som uppstår i samband med detta kan vara Severs (hälsmärta) eller benlängdsskillnad. Scolios är en diagnos som ofta följs upp hos skolsköterskan hos den växande individen. 

När barn och ungdomar kommer till oss görs en bedömning om vad för typ av hjälpmedel som barnet kan vara hjälpt av. Det kan vara allt från enklare hjälpmedel som inlägg, prefabricerade ortoser och skor till lite mer avancerade hjälpmedel såsom individuellt tillverkade fotskenor, arm- och benproteser eller korsetter. Hos den växande individen krävs täta kontroller för att se till att hjälpmedlet fortfarande passar samt kan utföra den funktion som är önskvärd. Exakt hur täta kontrollerna är beror på vilken typ av hjälpmedel som är föreskrivet.

 

Vanliga diagnoser hos barn och ungdomar

Plattfot - Pes Plano Valgus Severs Skada - Apofysit Os Tibiale Externum