Benprotes - TeamOlmed

Benprotes

Våra ortopedingenjörer med specialisering inom ämnet benproteser har mångårig erfarenhet av att prova ut och anpassa proteser för dig som amputerad. Vi arbetar med benproteser för alla nivåer d v s underben-, knä-, lårben- och höftproteser. För att driva utveckligen och ständigt bli bättre inom specialistområdet Benportes har vi en specialistgrupp med medlemmar från alla län och regioner där vi verkar. Gruppen arbetar kontinuerligt med vidareutbildning enligt de senaste vetenskapliga rönen inom ämnet benproteser och rehabilitering efter amputation.

 

Med anledning av Covid-19

Läs mer