Miljöarbete - för en hållbar utveckling - TeamOlmed

Miljöarbete – för en hållbar utveckling

Våra verksamheter belastar vår gemensamma miljö. Idag tar miljöfrågorna allt större plats i människors vardag, både privat och yrkesmässigt. Samtidigt ökar kraven från våra kunder, brukare och medarbetare på att arbeta strukturerat med miljö i likhet med det vi gör inom kvalitet. TeamOlmed har därför beslutat att implementera ett strukturerat miljöarbete i form av ett miljöledningssystem. 

Målet för vårt miljöarbete är

  • Förbättra vår miljöprestanda
  • Bidra till en hållbar utveckling
  • Öka kunskapen om miljö bland våra intressenter
  • Kontinuerlig utveckling av miljöarbetet

Miljöpolicy

Vi på TeamOlmed har som vision att vara det bästa ortopedtekniska serviceföretaget i Norden - för patienter, uppdragsgivare, remittenter och medarbetare. Det ska vi vara genom att utveckla högsta kvalitet i våra produkter, tjänster och processer. Ett samarbete med oss är enkelt, kostnadseffektivt och bekymmersfritt.

Läs mer

Inköp

Miljömedvetet välja varor, produkter och tjänster från företag som erbjuder miljömärkta, och om möjligt, lokalt producerade produkter.

Kunskap

Öka medvetenhet och kunskap inom verksamhetens relevanta miljöområden samt på bästa sätt förmedla denna kunskap till företagets intressenter.

Läs mer

Med anledning av Covid-19

Läs mer