Miljöarbete – för en hållbar utveckling

Tillverkningsindustrin belastar vår gemensamma miljö. Idag tar miljöfrågorna allt större plats i människors vardag, både privat och yrkesmässigt. Samtidigt ökar kraven från våra kunder, patienter och medarbetare på att arbeta strukturerat med miljö. TeamOlmed beslutade därför 2015 att implementera ett miljöledningssystem och har sedan dess arbetat strukturerat med miljöförbättringar.

Målet för vårt miljöarbete

  • Förbättra vår miljöprestanda
  • Bidra till en hållbar utveckling
  • Öka kunskapen om miljö bland våra intressenter
  • Kontinuerlig utveckling av miljöarbetet

TeamOlmeds Miljöpolicy
ISO 14001
ISO 9001

TeamOlmed koldioxidneutrala

2021 blev TeamOlmed koldioxidneutrala. Detta lyckades vi med genom att minska våra koldioxidutsläpp med en mängd ambitiösa aktiviteter bl.a:

  • All el kommer från förnybara källor
  • Använda digitala kommunikationsmedel som alternativ till fysiska möten
  • Främja elbilar vid nyköp
  • Att välja tåg istället för flyg vid inrikes resa

Det vi inte kunnat reducera till noll kompenserar vi genom bidrag till utsläppsminskande projekt.

Inköp
Ställa krav på produkterna och följa upp våra leverantörers miljöarbete. Minska användningen av farliga kemikalier.

Kunskap
Öka medvetenhet och kunskap inom verksamhetens relevanta miljöområden samt på bästa sätt förmedla denna kunskap till företagets intressenter.

Läs mer

Vill du veta mer om hur TeamOlmed bidrar till en bättre miljö? Det skriver vi om i vår kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Här kan du läsa om vårt moderbolag Össur och deras miljöengagemang.