Miljöarbete - för en hållbar utveckling - TeamOlmed Ortopedteknik

Miljöarbete – för en hållbar utveckling

Våra verksamheter belastar vår gemensamma miljö. Idag tar miljöfrågorna allt större plats i människors vardag, både privat och yrkesmässigt. Samtidigt ökar kraven från våra kunder, brukare och medarbetare på att arbeta strukturerat med miljö i likhet med det vi gör inom kvalitet. TeamOlmed har därför beslutat att implementera ett strukturerat miljöarbete i form av ett miljöledningssystem. 

Målet för vårt miljöarbete är

  • Förbättra vår miljöprestanda
  • Bidra till en hållbar utveckling
  • Öka kunskapen om miljö bland våra intressenter
  • Kontinuerlig utveckling av miljöarbetet

TeamOlmeds Miljöpolicy 

Miljöpolicy

Vi vill hjälpa fler människor till ett rörligare liv samt leda utvecklingen och vara det främsta ortopedtekniska servicebolaget samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

Inköp

Miljömedvetet välja varor, produkter och tjänster från företag som erbjuder miljömärkta, och om möjligt, lokalt producerade produkter.

Kunskap

Öka medvetenhet och kunskap inom verksamhetens relevanta miljöområden samt på bästa sätt förmedla denna kunskap till företagets intressenter.

Läs mer