Ortoser

En ortos är ett hjälpmedel som fungerar som ett yttre stöd för en kroppsdel. Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta och förbättra aktivitet eller motverka felställning.

Ortopedingenjörer som är specialiserade inom området ortos (yttre stöd för en led eller kroppsdel), har lång erfarenhet av ortopedtekniska hjälpmedel i samband med exempelvis stroke, ligamentskada, artros, fraktur, kontraktur och senruptur. För att kontinuerligt bli bättre och vidareutvecklas inom området har vi en specialistgrupp med medlemmar från alla län och regioner där vi verkar. I gruppen sker kontinuerligt erfarenhetsutbyte, vidareutbildning och diskussion om de senaste vetenskapliga rönen inom ämnet.

Förskrivning av ortos

Inom Hälso- och sjukvård används ortoser av många anledningar t ex för att påverka rörelsemönster, skydda eller för att främja läkning.

Utifrån remiss från din specialistläkare gör vi tillsammans med dig en analys av dina behov och planerar därefter lämplig åtgärd och val av ortos.

Ortoser - eget ansvar

Både ung och gammal, skadad som aktiv kan vara i behov av någon typ av ortos. Anledningarna kan vara många; avlastning vid tennisarmbåge, smärtlindring vid knäskada, stöd efter en stukning, eller ont i ryggen är bara några få exempel.

Enklare ortoser betraktas ofta som eget ansvar. Det innebär att du då bekostar ett eventuellt hjälpmedel själv och därmed behövs ingen remiss.

Vill du ha rådgivning eller hjälp att prova ut en ortos hör av dig till din närmaste klinik eller butik. Vårt enklare ortossortiment hittar du även i vår webbutik här.

Relaterad produkt