Om TeamOlmed - Teamolmed

Om TeamOlmed

I grunden handlar allt vi gör om att hjälpa människor till ett rörligare liv. Att skapa oberoende och livskvalitet för personer med rörelserelaterade problem är en självklarhet för oss.

Vi välkomnar landstingspatienter och privatpersoner, med eller utan remiss, som är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel, skor och inlägg, ortoser samt proteser. Genom hög tillgänglighet, erfarna specialister och tillgång till den senaste tekniken erbjuder vi våra patienter och kunder extra trygghet och ett omsorgsfullt bemötande.

Lediga tjänster

TeamOlmed har som vision att vara det främsta ortopedtekniska bolaget med de mest nöjda patienterna, kunderna och medarbetarna. Vi jobbar för att hjälpa fler människor till ett rörligare liv genom att erbjuda en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande.


Läs mer

Kvalitet

ISO 9001 certifiering – en självklar del i kvalitetsarbetet

Hög patientsäkerhet och att patientens behov, av att ett funktionellt och säkert hjälpmedel, upp­nås är en självklarhet. Vi arbetar därför kontinuerlig med kvalitetssäkring av verksamheten enligt standarden ISO 9001, vilket bl a omfattar dokumentation, spårbarhet och avvikelser samt att säkra ett fortlöpande förbätt­ringsarbete

Miljöarbete – för en hållbar utveckling

Våra verksamheter belastar vår gemensamma miljö. Idag tar miljöfrågorna allt större plats i människors vardag, både privat och yrkesmässigt. Samtidigt ökar kraven från våra kunder, brukare och medarbetare på att arbeta strukturerat med miljö i likhet med det vi gör inom kvalitet. TeamOlmed har därför beslutat att implementerat ett strukturerat miljöarbete i form av ett miljöledningssystem. 
Läs mer

Om oss

TeamOlmed är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med över 350 medarbetare fördelat på ett 20-tal platser i Sverige. Vårt gemensamma fokus handlar om att höja livskvaliteten för personer med rörelserelaterade problem. Vi välkomnar landstingspatienter och privatpersoner, med eller utan remiss, som är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel, skor och inlägg, ortoser samt proteser.
Läs mer