Vår specialistkompetens - TeamOlmed

Vår specialistkompetens

På våra ortopedtekniska kliniker har vi medarbetare som är specialister med spetskompetens inom olika områden.  För att bli specialist krävs fördjupad kunskap, erfarenhet, hög ambitionsnivå och en förmåga att utveckla kliniskt arbete.

Hjälpmedel för barn

För att lyckas med behandling och få hjälpmedel till barn att fungera krävs specialistkompetens. Barn är inte små vuxna! Det är mycket som vi tar hänsyn till när vi arbetar med barn såsom planering för tillväxt, att det fungerar i barnets vardag på t ex dagis och i skolan tillsammans med andra barn. Det är också så viktigt att beakta ett barns möjlighet till lek och utveckling vilket vi alltid har med i planeringen när ett barn måste använda hjälpmedel. För att hålla högsta kompetens inom området hjälpmedel för barn och unga på våra avdelningar runt om i Sverige har vi en specialistgrupp med ortopedingenjörer från alla län och regioner där vi verkar.

Läs mer

Positioneringshjälpmedel

TeamOlmeds sitsteam erbjuder komplett service med hög tillgänglighet och ett brett produktsortiment av specialanpassade hjälpmedel för positionering till barn, ungdomar och vuxna. Teamet består av legitimerade ortopedingenjörer med många års klinisk erfarenhet av lösningar för sittande. Vi har samarbete med alla stora sitstillverkare och kan erbjuda hela sitslösningar, separat rygg-/sittdyna, hygiensits, formfrästa hjälpmedel i skum samt speciallösningar som exempelvis bilstolar, leksitsar och sitski. Teamet utgår från våra enheter i Norrköping, Uppsala och Huddinge men samarbetar med kliniker och hjälpmedelscentraler på många platser i landet.

Armprotes

Ortopedingenjörer och tekniker i vårt team för armproteser är specialister. Teamet är en resurs för samtliga kliniker inom TeamOlmed och på så sätt kan vi erbjuda spetskompetens lokalt i alla våra kliniker och regioner. Vi arbetar med den senaste tekniken och enligt beprövad och evidensbaserad metodik inom området armprotes. Vi försörjer både vuxna och barn drabbade av trauma, skada eller dysmeli med armprotes. TeamOlmed arbetar dessutom aktivt för att utveckla protestekniken. Teamet är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom området armprotes sker. Genom ständig utveckling samt högsta kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda dig som patient det bästa omhändertagandet och en optimal protesförsörjning.

Benprotes

Våra ortopedingenjörer med specialisering inom ämnet benproteser har mångårig erfarenhet av att prova ut och anpassa proteser för dig som amputerad. Vi arbetar med benproteser för alla nivåer d v s underben-, knä-, lårben- och höftproteser. För att driva utveckligen och ständigt bli bättre inom specialistområdet Benportes har vi en specialistgrupp med medlemmar från alla län och regioner där vi verkar. Gruppen arbetar kontinuerligt med vidareutbildning enligt de senaste vetenskapliga rönen inom ämnet benproteser och rehabilitering efter amputation.

 

Bröstprotes

Flera av våra kliniker erbjuder utprovning av bröstproteser. Där får du träffa kvinnlig personal med kompetens kring de anatomiska förutsättningar det innebär att använda en bröstprotes. De har också stor erfarenhet av sortimentet och hjälper dig att prova ut en protes som passar din kroppsform och dina behov.

Våra kliniker & butiker

Skor och inlägg

Våra ortopedskomakare, ortopedskotekniker, ortopedingenjörer och podiatriker har stor kunskap om fotens anatomi, biomekanik samt samspelet mellan fot-inlägg-sko. De är specialiserade på att, utifrån dina förutsättningar, välja de inlägg och skor som är mest optimala utifrån dina behov, vilket kan vara allt från att behandla ett fotsår till lösningar för att minska hälsmärta för dig som spelar fotboll. I många fall tillverkas inläggen helt utifrån individens fot, med en unik och reproducerbar produkt som resultat.

Ortopedteknisk hjälp vid idrottskador

Många av våra medarbetare som arbetar med idrottsskador är själva aktiva och engagerade i olika idrotter. Särskilda behov kan finna på hjälpmedlet, beroende på vilken idrott som avses, vilket vi tar hänsyn till vid val och anpassning. Vi har förmånen att kontinuerligt anlitas av framgångsrika idrottsmän/kvinnor och ledande klubbar, både lokalt och nationellt, inom ett stort antal sporter -välkommen du med!

Med anledning av Covid-19

Läs mer