Vår specialistkompetens

På våra ortopedtekniska kliniker har vi medarbetare som är specialister med spetskompetens inom olika områden.  För att bli specialist krävs fördjupad kunskap, erfarenhet, hög ambitionsnivå och en förmåga att utveckla kliniskt arbete.

Direct socket

Direct socket – ny hylsa på en dag

Många protesanvändare kommer förmodligen att kunna se fördelen med att kunna få en helt ny hylsa på en dag. Det gör vi på TeamOlmed också, och det är därför alla våra ortopedingenjörer är utbildade i att göra Direct socket, som är ett speciellt sätt att tillverka benproteshylsor.

Vad är Direct socket?

Direct Socket, även kallad DS, är en teknik där vi gjuter benproteshylsan direkt på en liner som sitter på benstumpen. En av de stora fördelarna med denna teknik är att vi kan gjuta och justera på en och samma dag. Ingen testhylsa behövs och väntetiden blir minimal.

Själva hylsan är gjord av antingen kol-, glas- eller basaltfiber som till en början påminner om ett tygliknande material i flera lager, men under processen tillsätter vi ett härdande material så att hylsan blir hård. Du kan se hur vi utför tekniken på en benamputerad i videon här.

I processen är patientstolen ett viktigt verktyg då den gör att patienten kan sitta eller ligga bekvämt och säkert under tiden som ortopedingenjören arbetar med tillpassningen.

Hjälpmedel för barn

För att lyckas med behandling och få hjälpmedel till barn att fungera krävs specialistkompetens. Barn är inte små vuxna! Det är mycket som vi tar hänsyn till när vi arbetar med barn såsom planering för tillväxt, att det fungerar i barnets vardag på t ex dagis och i skolan tillsammans med andra barn. Det är också så viktigt att beakta ett barns möjlighet till lek och utveckling vilket vi alltid har med i planeringen när ett barn måste använda hjälpmedel. För att hålla högsta kompetens inom området hjälpmedel för barn och unga på våra avdelningar runt om i Sverige har vi en specialistgrupp med ortopedingenjörer från alla län och regioner där vi verkar.

Läs mer

Armprotes

Ortopedingenjörer och tekniker i vårt team inom armprotes är specialister. Teamet är en resurs för samtliga kliniker inom TeamOlmed. På så sätt kan vi erbjuda spetskompetens lokalt i alla våra kliniker och regioner. Vi arbetar med den senaste tekniken och vi försörjer både vuxna och barn med proteser. TeamOlmed arbetar dessutom aktivt för att utveckla protestekniken genom att medverka i och vara en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom armprotesområdet sker.

Benprotes

Majoriteten av dem som av olika skäl har genomgått en benamputation blir erbjudna möjligheten att få en benprotes som hjälpmedel i vardagen. En benprotes är alltid individuellt utformad och anpassad. Hur den ska se ut och vilka funktioner den har beror på förutsättningar och aktivitetsnivå. Det finns goda förutsättningar att kunna lära dig att gå med en benprotes. Det kräver dock mycket kraft, tålamod och övning.

Bröstprotes

Flera av våra kliniker erbjuder utprovning av bröstproteser. Där får du träffa kvinnlig personal med kompetens kring de anatomiska förutsättningar det innebär att använda en bröstprotes. De har också stor erfarenhet av sortimentet och hjälper dig att prova ut en protes som passar din kroppsform och dina behov.

Skor och inlägg

Våra ortopedskomakare, ortopedskotekniker, ortopedingenjörer och podiatriker har stor kunskap om fotens anatomi, biomekanik samt samspelet mellan fot-inlägg-sko. De är specialiserade på att, utifrån dina förutsättningar, välja de inlägg och skor som är mest optimala utifrån dina behov, vilket kan vara allt från att behandla ett fotsår till lösningar för att minska hälsmärta för dig som spelar fotboll. I många fall tillverkas inläggen helt utifrån individens fot, med en unik och reproducerbar produkt som resultat.

Ortopedteknisk hjälp vid idrottskador

Många av våra medarbetare som arbetar med idrottsskador är själva aktiva och engagerade i olika idrotter. Särskilda behov kan finna på hjälpmedlet, beroende på vilken idrott som avses, vilket vi tar hänsyn till vid val och anpassning. Vi har förmånen att kontinuerligt anlitas av framgångsrika idrottsmän/kvinnor och ledande klubbar, både lokalt och nationellt, inom ett stort antal sporter -välkommen du med!