Hammartå - TeamOlmed

Hammartå

Symptom
Hammartå kallas det när en eller flera tår bredvid stortån är böjda så att tåns form liknar en hammare, dvs leden mitt på tån strävar uppåt och blir högsta punkten. Definitionen på Hammartå är att både tåns mellanled och ytterled är böjda. Tillståndet kan leda till att skon trycker på leden från ovansidan och en ömmande förhårdnad kan bildas, en s k liktorn. Liktorn kan även uppstå på tåspetsen. Orsaker som kan leda till hammartå/klotå är nedsjunket främre fotvalv och användning av för trånga skor.

Läs mer

Med anledning av Covid-19

Läs mer