Reumatism - TeamOlmed

Reumatism

Orsaken till reumatism är oklar, men kvinnor drabbas i större omfattning än män. Vid reumatism, reumatoid artrit, uppstår ofta inflammationer i kroppens leder. Inflammationer kan leda till smärta och stelhet. Vanligen behandlas dessa genom medicinering och går då oftast tillbaka, men kan senare uppstå på nytt.

Skor och inlägg
För att avlasta och öka förutsättningar för att kunna vara aktiv rekommenderas lätta men väl uppbyggda skor.

Läs mer