Reumatism

Symptom på reumatism

De reumatiska sjukdomarna drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och livsviktiga organ kan bli angripna.
De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, det vill säga att en inflammation i kroppen driver sjukdomen, men det finns också reumatiska tillstånd där det inte går att upptäcka en inflammation.
Tecken på inflammation är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och nedsatt funktion. Flera av de reumatiska sjukdomarna är så kallade autoimmuna. Det betyder att kroppens immunförsvar angriper sig själv. Varför detta sker finns det ännu ingen bra förklaring till.

Behandling av reumatism

Diagnoser som innefattar reumatism skall behandlas av ansvarig läkare. De ortopedtekniska hjälpmedel som finns att tillgå kan minska symptom och främja en besvärsfri vardag. TeamOlmeds specialister tillhandahåller denna tjänst.

Skor och inlägg

TeamOlmed erbjuder skor och avlastande skoinlägg som minskar smärta vid flera reumatiska besvär. Dessa lösningar ska underlätta och avlasta lokal smärta, till exempel i fötter, knän eller höft. TeamOlmed har ett stort urval av specialtillverkade skor, olika modeller och vidder av skor. Även vanliga joggingskor och lätta sommarsandaler i olika utföranden finns för att passa alla typer av fötter. Personalen hjälper dig att hitta precis den sko som passar för din fot och de besvär du har.

Avlastande inlägg för skor är en stor del i smärtbehandling och dessa kan antingen vara specialtillverkade eller förtillverkade. TeamOlmeds specialister har tagit fram 12 helt unika skoinlägg för specifika besvär och tillfällen som går att köpa direkt i våra fysiska butiker eller i webbutiken.

Om rörligheten i foten är påverkad av en reumatisk sjukdom, är rekommendationen ofta skor med stel sula för att minska ledernas belastning. För att uppnå stel sula kan TeamOlmed bygga om din sko eller anpassa skons insida med uttagbar kolfiberskena.

Ortos

En bra produkt som TeamOlmed kan erbjuda vid reumatism är en ortos. Det är ett slags stödbandage, som stöttar och avlastar en smärtande led. Reumatiska sjukdomar som påverkar leder kan ge upphov till felställningar i leder, men vid användning av en ortos kan man motverka detta och samtidigt få smärtlindring. Ortoser kan vara specialtillverkade, individuellt anpassade eller förtillverkade. TeamOlmed arbetar enbart med kvalitetsprodukter och hållbara leverantörer av ortoser för bästa resultat.

Korsett

En korsetts främsta uppgift är att stödja både rygg och bål. I de flesta av fall används korsetter som är förproducerade, vissa anpassningar görs när patienten är på klinik men vid kraftigare besvär måste produkten specialtillverkats från grunden. En korsett kan vara tillverkad i textil och stabiliserande skenor eller fjädrar, i vissa fall kan materialet vara plast eller kolfiber, behovet är det som styr utformningen.

Besök Reumatikerförbundet för mer information

Logga Reumatikerförbundet

 

 

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Tillstånd & diagnoser

Inflammatoriska ledsjukdomar

Inflammatoriska ledsjukdomar, så kallade artriter och spondylartriter. Huvudsymtomen är ledvärk, men också andra organ kan påverkas. Hit hör reumatoid Artrit, (RA)psoriasisartrit (PsA)ankyloserande spondylit (AS eller Bechterews sjukdom), reaktiv artritartrit vid inflammatorisk tarmsjukdom, virusartritborreliaartritkristallartrit och barnreumatism (JIA)

Reumatiska systemsjukdomar

Reumatiska systemsjukdomar, (inflammationer i vävnader eller organ som inte strikt räknas till rörelseorganen). Ledsymtom ingår även i dessa sjukdomar, men sjukdomsbilden domineras av symtom från andra organ. Hit hör Sjögrens syndrom och SLEsystemisk sklerosdermatomyositpolymyosit och blandformer av dessa sjukdomar. Systemiska vaskuliter (inflammationer i kärlsväggen) som jättecellsarteriter; temporalarterit och polymyalgia reumatika ingår också i de reumatiska systemsjukdomarna.

Degenerativa led- och ryggsjukdomar

Degenerativa led- och ryggsjukdomar, som till exempel artrosspondylos och osteoporos (benskörhet). Dessa sjukdomar är betydligt vanligare än de inflammatoriska.

Rörelseorganens lokala och generella smärt-tillstånd.

Hit hör fibromyalgi.