Mortons neurom

Mortons neurom

När det uppstår smärta i framfoten kan det bero på flera orsaker. En av orsakerna vara att du har drabbats av Mortons neurom. Då kommer smärtan av att en nerv i foten har blivit klämd mellan två ben i framfoten, och detta har skett under en längre tid. Som ett resultat av det blir nerven tjockare, vilket ger ytterligare risk för att den blir klämd.

Symptom på Mortons neurom

Mortons neurom är ett förhållandevis vanligt syndrom men som kan vara svårt att diagnostisera enbart av den kliniska bilden. Ett neurom är en svullnad på nerven som har uppkommit i samband med tryck. Som ett resultat av det kan neuromet vara väldigt smärtsamt vid kontakt och du upplever både huggande och brännande smärtor. Mortons neurom sitter i nerverna mellan andra och fjärde mellanfotsbenen och fram mot tårna. Alltså är diagnosen mer förekommande hos fötter med nedsjunket främre fotvalv och överpronation. Därmed gör smala skor smärtan mer påtaglig, då dessa klämmer åt från sidan, och så även skor med klack, där belastningen blir stor på framfoten.

Behandling av Mortons neurom

Vanligaste åtgärden vid denna diagnos är fotinlägg med pelott och hålfotsstöd, som avlastar fotvalvet och gör att nerverna slutar ligga i kläm. Även bredare skor med främre rullsula har stor effekt. Efter att ha testat med skoinlägg en tid, och skoinläggen inte riktigt räcker mot smärtan, kan det vara lindrande med en kortisonspruta. Däremot testar man helst bara kortison när allt annat är prövat och besvären och smärtorna ändå är för stora. Som sista utväg kan en enklare operation också minska trycket  på nerven.

Specifika produkter från TeamOlmed

TeamOlmed är Skandinaviens ledande ortopedtekniska serviceföretag och har flertalet produkter i butik, webbutik och klinik för behandling av Mortons neurom, både egenutvecklade standardprodukter och individuellt framtagna.

Som standard använder vi bland annat Softwalk skoinlägg, ¾-inlägg och anpassade skor. Innan köp av  individuellt utformade skoinlägg bokar du en tid via webbokningen. För andra individuellt utformade produkter är du välkommen att kontakta din närmaste TeamOlmed-enhet.

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Webshop