Armprotes - TeamOlmed

Armprotes

Ortopedingenjörer och tekniker i vårt team för armproteser är specialister. Teamet är en resurs för samtliga kliniker inom TeamOlmed och på så sätt kan vi erbjuda spetskompetens lokalt i alla våra kliniker och regioner. Vi arbetar med den senaste tekniken och enligt beprövad och evidensbaserad metodik inom området armprotes. Vi försörjer både vuxna och barn drabbade av trauma, skada eller dysmeli med armprotes. TeamOlmed arbetar dessutom aktivt för att utveckla protestekniken. Teamet är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom området armprotes sker. Genom ständig utveckling samt högsta kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda dig som patient det bästa omhändertagandet och en optimal protesförsörjning.

Med anledning av Covid-19

Läs mer