Armprotes

Ortopedingenjörer och tekniker i vårt team inom armprotes är specialister. Teamet är en resurs för samtliga kliniker inom TeamOlmed. På så sätt kan vi erbjuda spetskompetens lokalt i alla våra kliniker och regioner. Vi arbetar med den senaste tekniken och enligt beprövad och evidensbaserad metodik inom området armprotes. Vi försörjer både vuxna och barn som är drabbade av trauma, skada eller dysmeli med proteser. TeamOlmed arbetar dessutom aktivt för att utveckla protestekniken. Teamet är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom armprotesområdet sker. Genom ständig utveckling samt högsta kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda dig som patient det bästa omhändertagandet och en optimal protesförsörjning.

Armproteser

Eftersom det är relativt ovanligt med armproteser har vi på TeamOlmed en grupp ortopedingenjörer och tekniker som är specialister inom armprotesområdet. Teamet finns lokaliserat på våra större enheter och tillsammans med Armprotessektionen i Kungsbacka är vi en resurs för samtliga kliniker inom TeamOlmed. På så sätt kan vi erbjuda spetskompetens lokalt och säkerställa att du som patient får träffa någon med stor erfarenhet och kunskap kring hand- och armproteser oavsett var du bor.

Vi arbetar med den senaste tekniken och enligt beprövad och evidensbaserad metodik inom armprotesområdet. Vi försörjer barn och vuxna, både dem med förvärvade och medfödda amputationer, så kallad dysmeli. Vi försörjer med alla typer av proteser, såsom kosmetiska, myoelektriska, kroppsdrivna och specialaktivitetsprotes. Vi har världsledande kunskap om osseointegrerade proteser, som är skelettförankrade med titanskruv. TeamOlmed arbetar dessutom aktivt för att utveckla protestekniken och teamet är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom armprotesområdet sker. Genom ständig utveckling samt högsta kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda dig som patient det bästa omhändertagandet och en optimal protesförsörjning.

Orsak till avsaknad av övre extremitet

Amputation eller avsaknad av övre extremitet är oftast till följd av ett trauma/skada eller medfödd, så kallad dysmeli. Amputationsnivån kan varierar från enskild fingeramputation till helarmsamputation. Vid dysmeli skiljer man mellan två olika varianter longitudinella (längsgående) samt transversella (tvärsgående) vilken är den vanligaste varianten.

Olika typer av proteser

En armprotes är till för att ge stöd, mothåll, grepp, symmetri och kosmetisk ersättning, och är en möjlighet som erbjuds dem som har en amputation eller avsaknad. Förutsättningarna för protesförsörjning kan skilja sig åt beroende på amputationsnivå och det finns ett antal varianter av proteskonstruktioner. En protes kan byggas med flera olika komponenter. Här har du som protesbrukare möjlighet att tillsammans med din ortopedingenjör diskutera och prova olika alternativ för att hitta vad som fungerar bäst för just dig.

Protesen består av en hylsa som tillverkas individuellt efter varje individ och är den del av protesen som sitter mot stumpen och garanterar en god förankring. Det finns olika typer av armproteser. Kosmetiska eller estetiska proteser är designade för att efterlikna ett finger, hand eller arm, ofta tillverkade av silikon för bästa estetik och har ibland endast en passiv funktion utan grepp.

Myoelektriska proteser styrs genom att man känner av de svaga elektriska signaler som skapas när man spänner muskler i armstumpen. Så kallade myoelektroder känner av signalerna och man kan styra exempelvis öppning, stängning och rotation av en elektrisk proteshand. På mer avancerade proteshänder kan även enskilda fingrar styras individuellt och man kan växla mellan olika grepp. Har man en transhumeral amputation, alltså en överarmsamputation, kan protesen även ha en armbåge som kan vara myoelektrisk styrd. På en myoelektrisk protes sätter man i regel en handske av exempelvis silikon som matchar din hudfärg och gör att protesen ser mer realistisk ut. En annan typ av protes är vad som kallas kroppsdriven. Den styrs genom att man överför rörelsekraft från kroppen via en vajer till någon typ av proteshand eller gripdon. Speciella aktivietsproteser är ofta ett komplement till den ordinarie protesen. De är konstruerade för att optimera en speciell aktivitet som exempelvis styrketräning, skidåkning, paddling eller andra typer av aktiviteter.

Protesförsörjning/tillverkning av proteser

För att få en god passform på hylsan, så att protesen sitter på plats utan att ge skav och tryck, görs en gipsavgjutning av stumpen. Efter ett par veckor får man en tid för provning, i de fall protesen ska styras av elektroder görs i regel en genomskinlig testhylsa för att kunna placera ut elektroder och testa funktion och passform innan de placeras i den färdiga hylsan. Därefter färdigställs protesen med proteshand, eventuellt armbåge och kosmetik inför leveransbesöket. Vid en mer avancerad protes kan det behövas ytterligare provningsbesök för att optimera funktionen innan du får med protesen hem. Är det din första protes får du oftast öva på att använda protesen tillsammans med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller ortopedingenjör.

Om stumpen ändrar volym eller om protesen inte passar som den ska kan man behöva göra om hylsan. I början efter en amputation kan det behöva göras oftare, då svullad efter operationen och förändringar i muskelvolym är vanligt.

För en växande individ som använder en hand- eller armprotes behöver man regelbundet byta storlek både på hylsan men också på proteshanden. Det är vanligt att man får mer avancerade proteser under uppväxten i takt med att man lär sig hantera det. För barn med dysmeli sker oftast protesförsörjning med en passiv kosmetisk protes vid ca 6 månaders ålder. Vid en ålder av ca 3 år är det vanligast att barnet förses med en myoelektrisk protes. Under uppväxten erbjuds barnet träning hos arbetsterapeut vid Habilitering.