Armprotes - TeamOlmed

Armprotes

Ortopedingenjörer och tekniker i vårt armprotesteam är specialister. Teamet är en resurs för alla våra kliniker och på så sätt kan vi erbjuda spetskompetens lokalt i alla regioner. TeamOlmed arbetar med den senaste tekniken och enligt beprövad och evidensbaserad metodik inom armprotesområdet. Vi arbetar dessutom aktivt för att utveckla protestekniken och teamet är en del av de globala nätverk där utveckling och forskning inom armprotesområdet sker. Genom ständig utveckling samt högsta kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda dig som patient det bästa omhändertagandet och en optimal protesförsörjning.

Med anledning av Covid-19

Läs mer