Tillstånd & Diagnoser - TeamOlmed

Tillstånd & Diagnoser

Med hög kompetens och noga utvalda produktlösningar kan vi ge en effektiv behandling för att du ska få förutsättningar till ett aktivare liv. TeamOlmed arbetar på uppdrag av Hälso- och Sjukvården. Via din läkares remiss  gör vi tillsammans en behovsanalys och en bedömning av vilken insats som blir det bästa alternativet för dig. Målet är att du snabbt ska uppnå en god funktionsförmåga och ökad livskvalitet.

Diabetes

Diabetes är en sjukdom som många människor lever med. Diabetes innebär att kroppen klarar inte att ta vara på sockret från maten vi äter, på grund av dålig eller ingen insulinproduktion.

Läs mer

Reumatism

Orsaken till reumatism är oklar, men kvinnor drabbas i större omfattning än män. Vid reumatism, reumatoid artrit, uppstår ofta inflammationer i kroppens leder. Inflammationer kan leda till smärta och stelhet. Vanligen behandlas dessa genom medicinering och går då oftast tillbaka, men kan senare uppstå på nytt.

Skor och inlägg
För att avlasta och öka förutsättningar för att kunna vara aktiv rekommenderas lätta men väl uppbyggda skor.

Läs mer

Stroke

Stroke är en benämning för en skada som uppstått genom en blodpropp eller blödning i hjärnan. Vid stroke uppstår syrebrist vilket kan leda till att olika funktioner i kroppen påverkas t ex tal, rörelser och känsel. Stroke kallas också för hjärninfarkt eller slaganfall. Symptomen kan variera men att det drabbar ena kroppshalvan är karaktäristiskt.

För dig som drabbats kan en ortos ibland vara till hjälp. T ex om du har en påverkan på din fot kan en ortos användas för att hålla foten i rätt position för att underlätta gång. Eftersom handen och armen ofta påverkas kan en ortos förenkla dagliga aktiviteter. Ortos används även för att förhindra felställningar och upprätthålla rörlighet i leder.

Cerebral Pares (CP)

Cerebral Pares (CP) är samlingsnamnet på rörelsehinder som orsakas av en hjärnskada som inträffat före 2 års ålder. Antingen innan födseln, under förlossningen eller senare. Det finns många olika orsaker till CP och graden av rörelsehinder varierar från nästan normal funktion till uttalade funktionsnedsättningar. Gemensamt för personer med CP är svårigheter med viljemässiga rörelser och balanskontroll och därmed är ofta både motorik och hållning påverkad. Mer eller mindre beroende på skadans omfattning.

Läs mer

Artros

Brosket i en led har till uppgift att minimera slitage och friktion samt att fördela belastningen jämnt på ledytor. Vid artros är brosket som finns mellan ledytorna påverkade och slitna. I ett senare skede kan även förändringar av benvävnaden uppkomma. Symptomen är ofta belastningssmärta som senare även kan övergå i vilovärk. Artos delas in i primär och sekundär artros. Uppkomsten av primär artros är okänd.

Sekundär artros härstammar från något som tidigare hänt i livet. Det kan vara en sjukdom men vanligtvis är det ett resttillstånd efter trauma t ex fraktur, ledbandsskada eller luxation. Vanligen uppstår symptom först 10-30 år efter skadan.  Artros är ett kronisk tillstånd och alla kroppens leder kan drabbas.

En ortos kan användas för att stabilisera och på så sätt minska smärtan t ex vid knäartros, höftartros och artros i tumme. Det finns också speciellt framtagna dynamiska ortoser som aktivt korrigerar ledbelastning och på så sätt avlastar den påverkade ledytan för att uppnå smärtlindring.

Amputation

Amputation är ett utmärkt alternativ för personer som har varit med om en olycka eller sjukdom då man varit tvungen att avlägsna en kroppsdel.

TeamOlmed är specialister inom proteser för amputerade kroppsdelar och vi hjälper dig enkelt att få ett rörligare liv.

Läs mer