Tillstånd & Diagnoser

 

Med hög kompetens och noga utvalda produktlösningar kan vi ge en effektiv behandling för att du ska få förutsättningar till ett aktivare liv. TeamOlmed arbetar på uppdrag av Hälso- och Sjukvården. Via din läkares remiss  gör vi tillsammans en behovsanalys och en bedömning av vilken insats som blir det bästa alternativet för dig. Målet är att du snabbt ska uppnå en god funktionsförmåga och ökad livskvalitet.

Barn & ungdom

I TeamOlmeds verksamhet träffar vi många barn och ungdomar av olika anledningar. En del kommer till oss med funktionsvariationer som har upptäckts redan vid födseln. De barnen får då en tidig kontakt med oss på ortopedtekniska. Exempel på detta kan vara höftledsluxation, Downs syndrom eller PEVA (även så kallad klumpfot). Andra diagnoser upptäcks lite senare, ofta hos BVC. Vissa barn kan behöva återkommande hjälp från ortopedteknisk verksamhet medan andra endast behöver hjälp vid ett tillfälle. Det kan gälla barn och ungdomar som efter en operation eller annan tillfällig skada behöver ett hjälpmedel. 

Diabetes

Diabetes är idag en sjukdom som många människor lever med, i stort sett utan större problematik i vardagen. Dock kan fötterna bli svullna i olika perioder. TeamOlmed erbjuder specialutformade skor som förebygger diabetesfot, och avlastar foten vid svullnad och skada. Vi hjälper dig till ett rörligare liv!

Läs mer

Reumatism

Reumatism är en kronisk inflammation i en eller flera av kroppens leder. Smärta och stelhet hör till sjukdomen. Symptomen är ofta värst på morgonen, eller vid långa stunder av stillasittande. TeamOlmed erbjuder sulor och inlägg till skor som gör att smärtan vid reumatism kan minskas.

Läs mer

Stroke

Om man får en stroke kan man ofta tappa kontrollen över en eller flera kroppsdelar. Vi har ortoser för fötter, händer och andra kroppsdelar som hjälper dig.

Läs mer

Cerebral Pares (CP)

Ett av de rörelsehinder som vi på TeamOlmed arbetar med är Cerebral Pares, som oftast förkortas CP. Vi erbjuder många användbara hjälpmedel för CP-skador.

Läs mer

Artros

I dag är artros den vanligaste ledsjukdomen i världen. Smärta, stelhet och minskad rörlighet hör till dem vanligaste symtomen för artros.

Läs mer

Amputation

TeamOlmed är specialister på att hjälpa dig som har genomgått amputation. Benamputation och lårbensamputation är en av de vanligaste formerna av amputation.

Läs mer