You searched for PEVA - TeamOlmed

Sökresultat : PEVA

För att lyckas med behandling och få hjälpmedel till barn att fungera krävs specialistkompetens. Barn är inte små vuxna! Det är mycket som vi tar hänsyn till när vi arbetar med barn såsom planering för tillväxt, att det fungerar i barnets vardag på t ex dagis och i skolan tillsammans med andra barn. Det är också så viktigt att beakta ett barns möjlighet till lek och utveckling vilket vi alltid har med i planeringen när ett barn måste använda hjälpmedel. För att hålla högsta kompetens inom området hjälpmedel för barn och unga på våra avdelningar runt om i Sverige har vi en specialistgrupp med ortopedingenjörer från alla län och regioner där vi verkar.

Läs mer

Hitta din närmaste klinik eller butik

Vår kunniga personal hjälper dig med inlägg, stöd för
olika leder samt skor för olika behov.

Med anledning av Covid-19

Läs mer