Individuella inlägg

En av TeamOlmeds största produkter är individuellt tillverkade inlägg, dvs inlägg som tillverkas helt efter din fot och dess förutsättningar. Du väljer att boka en tid till våra enheter antingen genom att ta kontakt med dem, klicka här för kontaktuppgifter, eller så bokar du ditt besök direkt via vår webbokning.

Om vi inte finns på din ort så kan du alltid kontakta någon av våra inläggspartners