Trokanterit

Symptom på Trokanterit

Mjukdelssmärta i nivå med höftens utsida, som uppkommer i samband med cykling eller bilkörning kan vara trokanterit. Smärtan kommer ofta smygande och drabbar oftare kvinnor i medelåldern än det drabbar män. Smärtan sitter vid muskelfästet till lårbenshalsen och reagerar på tryck. Om det ömmar när man trycker på höftens utsida kan detta vara ett tecken på trokanterit, eftersom tryck här i vanliga fall inte ger upphov till smärta. Smärtan blir ofta värre vid gång, cykling och när man reser sig från en stol eller ligger på den ömma sidan.

Behandling av Trokanterit

Den vanligaste behandlingen av Trokanterit är genom avlastning, stretchning, stötvågsbehandling och bålstärkande träning. Även läkemedel hjälper men endast på inrådan från läkare. För att avlasta och minska muskelanspänningen används korrigerande skoinlägg, vilka gör att pronation och rotation som påverkar höften avtar när man går och förflyttar sig. Dessa skall användas tills symptomen är helt borta. Behandlingstiden är lång och kan ta många månader.

Specifika produkter från TeamOlmed

TeamOlmed är Skandinaviens ledande ortopedtekniska serviceföretag och har flertalet produkter i butik, webbutik och klinik för behandling av trokanterit, både egenutvecklade standardprodukter och individuellt framtagna. Som standardprodukter använder vi bland annat vårt populära Softwalk skoinlägg i svart och grå. För individuellt utformade skoinlägg kan du boka en tid via webbokningen. För andra individuellt utformade produkter är du välkommen att kontakta din närmaste TeamOlmed-enhet.