Translate

TeamOlmed is not responsible for any mistakes in translations performed by Google Translate. Only the Swedish text should be viewed as TeamOlmed’s official text. This translation option should be viewed as an additional help for visitors to the website who do not understand Swedish.

Read more about Google Translate

Om Google Translate

Google Translate är ett verktyg som används för att översätta webbplatser till andra språk. Översättningen sker direkt i webbläsaren och tar bara några sekunder.

Viktigt:
Man måste komma ihåg att översättningen görs av en maskin och inte av en människa. Det betyder att man aldrig kan förvänta sig en översättning som är korrekt till 100%.

TeamOlmed ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen som utförs av Google Translate. Endast den svenska texten är att betrakta som TeamOlmeds officiella text. Denna översättningsmöjlighet skall betraktas som en extra hjälp för besökare av webbplatsen som inte behärskar det svenska språket.

Läs mer om Google Translate