Information inför ditt bokade besök hos TeamOlmed Huddinge

Förberedelser

Om du har fått en tid som inte passar, kontakta oss så hjälper vi dig med en ny tid. Återbud lämnas via e-post: info.huddinge@teamolmed.se telefon 08-4012830 så snabbt som möjligt.

Kom i god tid till besöket. För att kunna ge dig största möjliga hjälp är vi tacksamma om du vid besöket är tydlig med hur du vill använda ditt hjälpmedel och om det är någon funktion som är speciellt viktig. Detta för att vi lättare ska kunna välja den variant på ortopedtekniskt hjälpmedel som är bäst lämpad för just dig.

Ni ska ej anmäla er i centralkassan utan gå direkt till TeamOlmed.

Hitta hit

Adress:
Huddinge sjukhus
Centralhallen C2:53
14186 Huddinge

Vi ligger på entréplan – från huvudingången går du rakt fram. Vi finns på höger sida bredvid apoteket.

Karta:
Klicka  här för att se en karta

Parkering:
Besökare hänvisas till det nya besöksgaraget med infart via entrétorget vid huvudentrén. Det kan vara svårt att få parkeringsplats. Var ute i väldigt god tid inför ditt besök. Öppettider 08:00-17:00.

Om du kommer med buss:
Närmaste hållplats är Huddinge sjukhus som ligger nära huvudentrén till Huddinge sjukhus.

Öppettider:
Klicka här för att se våra öppettider

Kostnader och regelverk

Vi är en kontantfri butik och klinik. Hos oss kan du betala med kort eller Swish. Uteblir du från bokat besök kan du debiteras en avgift på 400kr. För besök på specialistmottagning gäller avbokning senast 24 timmar före planerat besök. Avgiften på 400 kronor måste alla betala, även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt om du har frikort. Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå. För mer information gå in på 1177.se

Kostnaden varierar enligt Region Stockholms riktlinjer, bedömningen görs av handläggare på den ortopedtekniska kliniken. Det innebär att det kan handla om egenansvar och hjälpmedlet bekostas då av dig och betalas vid beställningstillfället av ditt hjälpmedel.

För ortopediska skor tar Region Stockholm alltid ut en egenavgift om 1000 kr per par. För barn under 18 år är egenavgiften 500 kr per par.
För inlägg/fotbäddar är egenavgiften 600kr per par för alla över 18 år.
Textila handortoser med stabiliserande skena är egenansvar för vuxna över 18 år och bekostas då av patienten.

För ytterligare information om kostnader och regler, läs mer på https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/ .

Efter ditt besök

Kvarstår frågor om ditt hjälpmedel eller om det inte känns bra efter en tids användning är du alltid välkommen att höra av dig via telefon eller mail.

TeamOlmed Huddinge