Inför ditt bokade besök hos TeamOlmed Västervik

Förberedelser

Om du har fått en tid som inte passar, kontakta oss så hjälper vi dig med en ny tid. Återbud lämnas via e-post: vastervik@teamolmed.se eller telefon 010-451 33 03 så snabbt som möjligt.

Kom i god tid till besöket. För att kunna ge dig största möjliga hjälp är vi tacksamma om du vid besöket är tydlig med hur du vill använda ditt hjälpmedel och om det är någon funktion som är speciellt viktig. Detta för att vi lättare ska kunna välja den variant på ortopedtekniskt hjälpmedel som är bäst lämpad för just dig.

Hitta hit

Adress:
TeamOlmed
Västerviks sjukhus HUS 9
593 81 Västervik

Vi finns i hus 9 och rekommenderar att ni går via hus 12 för att enklast nå oss. Vid entrén på hus 12, gå rakt in förbi den gamla informationsdisken, gå sedan vänster och följ skyltarna till TeamOlmed.

Karta:
Klicka  här för att se en karta

Parkering:
Vi finns i hus 9 och rekommenderar att ni går via hus 12 för att enklast nå oss. Vid entrén på hus 12, gå rakt Närmsta parkering finns vid Hus 12, Karstorpsvägen 13. Avgiftsbelagd, de parkeringsappar som fungerar på sjukhusets parkeringar är Easy Park och Parkster.
Begränsat antal platser så var ute i god tid!
in förbi den gamla informationsdisken, gå sedan vänster och följ skyltarna till TeamOlmed.

Om du kommer med buss:
Busshållplats Västerviks sjukhus, ligger i närheten av huvudentrén till Västerviks sjukhus. Ta dig sedan till Hus 12 för att komma vidare till oss i Hus 9. Vid huvudentrén finns sjukhusets reception där man kan fråga om vägbeskrivning eller så kan man ta hjälp av Röda korsets värdar.

Öppettider:
Klicka här för att se våra öppettider

Kostnader och regelverk

När vi på TeamOlmed får en remiss, på uppdrag av Regionen, görs en bedömning vid ditt besök hos oss utifrån Regionens regelverk. Är bedömningen att du är berättigad till att få regionsstöd för ditt hjälpmedel betalar du en egenavgift enligt följande:

Är bedömningen egenansvar blir du erbjuden att köpa rekommenderat hjälpmedel själv. Då tillkommer en besöksavgift på 400 kr.
Vid uteblivet besök kan du debiteras en avgift på 400 kr.

Vi är en kontantfri butik och klinik. Hos oss kan du betala med kort eller swish.

Efter ditt besök

Kvarstår frågor om ditt hjälpmedel eller om det inte känns bra efter en tids användning är du alltid välkommen att höra av dig via telefon eller mail för en uppföljning, kontroll eller justering.

Entré TeamOlmed Västervik