Inför ditt bokade besök hos TeamOlmed Linköping

Förberedelser

Om du har fått en tid som inte passar, kontakta oss så hjälper vi dig med en ny tid. Återbud lämnas via e-post: linkoping@teamolmed.se eller telefon 010-451 33 10 så snabbt som möjligt.

Kom i god tid till besöket. För att kunna ge dig största möjliga hjälp är vi tacksamma om du vid besöket är tydlig med hur du vill använda ditt hjälpmedel och om det är någon funktion som är speciellt viktig. Detta för att vi lättare ska kunna välja den variant på ortopedtekniskt hjälpmedel som är bäst lämpad för just dig.

Hitta hit

Adress:
Brigadgatan 20 A
587 58 Linköping

Karta:
Klicka här för att se en karta

Öppettider:
Klicka här för att se våra öppettider

Kostnader och regelverk

Uteblir du från bokat besök kan du debiteras en avgift på 400kr. Vi kommer vid besöket göra en bedömning utifrån din diagnos och dina besvär samt behovet av hjälpmedel. I Region Östergötland kan vissa diagnoser och besvär ge rätt till subventionering av hjälpmedel. Om du bedöms som bidragsberättigad betalar du en egenavgift för ditt hjälpmedel. Om din diagnos och dina besvär bedöms som egenansvar och inte omfattas av Region Östergötlands regelverk betalar du som patient/kund en analysavgift på 400kr samt själv kostnaden för ett eventuellt hjälpmedel.

Efter ditt besök

Kvarstår frågor om ditt hjälpmedel eller om det inte känns bra efter en tids användning är du alltid välkommen att höra av dig via telefon eller mail.

teamolmed linköping entré