Information inför ditt bokade besök hos TeamOlmed Karlstad

Förberedelser

Om du har fått en tid som inte passar, kontakta oss så hjälper vi dig med en ny tid. Återbud lämnas via e-post: karlstad@teamolmed.se eller telefon 054-513612 så snabbt som möjligt.

Kom i god tid till besöket. För att kunna ge dig största möjliga hjälp är vi tacksamma om du vid besöket är tydlig med hur du vill använda ditt hjälpmedel och om det är någon funktion som är speciellt viktig. Detta för att vi lättare ska kunna välja den variant på ortopedtekniskt hjälpmedel som är bäst lämpad för just dig.

Hitta hit

Adress:
Drottninggatan 32
Karlstad
(gamla Stadshuset i Karlstad)

Karta:
Klicka  här för att se en karta

Parkering:
Lundbergs Åhlénstaket- 80 meter
Philgrensgatan 1 Älgen-140 meter
Mitt i City – 290 meter
P-hus Duvan- 400 meter
Parkering finns även längs närliggande gator. Handikapparkering finns i anslutning till entré

Om du kommer med buss:
Karlstads busstation-160 meter. Centralstationen- 300 meter

Öppettider:
Klicka här för att se våra öppettider

Kostnader och regelverk

Besöksavgift: 300kr.  För barn under 20 år och för vuxna över 85 år är det kostnadsfritt.
Uteblivet besök: 600kr

Egenavgifter:
Skor över 20 år:  800kr par
Skor under 20 år:  400kr par
Övriga hjälpmedel: 200kr st. För barn under 20 år är det kostnadsfritt.
Egenavgiften samt besöksavgiften faktureras av Region Värmland.

Observera att ovanstående egenavgifter är under förutsättning att du är berättigad till bidrag enligt Regionens regelverk. Bedömning görs av handläggaren vid besöket.

Efter ditt besök

Kvarstår frågor om ditt hjälpmedel eller om det inte känns bra efter en tids användning är du alltid välkommen att höra av dig via telefon eller mail.

Stadshuset Karlstad
Stadshuset Karlstad