Inför ditt bokade besök hos TeamOlmed Kalmar

Förberedelser

Om du har fått en tid som inte passar, kontakta oss så hjälper vi dig med en ny tid. Återbud lämnas via e-post: kalmar@teamolmed.se eller telefon 010-451 33 02 dagen innan.
Kom i god tid till besöket. För att kunna ge dig största möjliga hjälp är vi tacksamma om du vid besöket är tydlig med hur du vill använda ditt hjälpmedel och om det är någon funktion som är speciellt viktig. Detta för att vi lättare ska kunna välja den variant på ortopedtekniskt hjälpmedel som är bäst lämpad för just dig.

Hitta hit

Adress:
Malmbrogatan 14
392 49 Kalmar

Butiken finns i fastigheten Valfisken Kalmar. Bredvid oss ligger Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Max hamburger restaurang och Subway. Det går att gå in från Malmbrogatan och Trädgårdsgatan.

Karta:
Klicka här för att se en karta

Parkering:
Parkering: Parkering på gatorna runtomkring (EJ Max-parkeringen den är endast till för deras gäster. Handikapp parkering finns utanför ingången. P-tillstånd finns att låna under besöket mot inlämnande av legitimation.
Om du kommer med buss: Från centralstationen norrut stiger du av vid busshållplats Valfisken. Kommer du norrifrån (Lindsdal, Öland ) är det hållplats Norrgård eller Tullslätten.

Öppettider:
Klicka här för att se våra öppettider

Kostnader och regelverk

Vid remiss är besöket kostnadsfritt. En bedömning görs av en handläggare och därifrån val av lämpligt hjälpmedel och eventuell kostnad. Uteblivet besök utan avbokning inom 24 timmar debiteras med 200 kr.

Efter ditt besök

Kvarstår frågor om ditt hjälpmedel eller om det inte känns bra efter en tids användning är du alltid välkommen att höra av dig via telefon eller mail.

teamolmed Kalmar entré