Högre motivation och färre sjukskrivningsdagar

Att måna om sin personal har många positiva effekter, bl a ökar det känslan av att bli sedd och väl omhändertagen. Något som, med stor sannolikhet, bidrar till högre motivation med färre antal sjukskrivningsdagar som resultat. En bra investering och ett bevis på att man bryr sig om sin personal är att se till att de anställda har ordentligt på fötterna!

Läs mer