Skor och inlägg

Våra ortopedskomakare, ortopedskotekniker, ortopedingenjörer och podiatriker har stor kunskap om fotens anatomi, biomekanik samt samspelet mellan fot-inlägg-sko. De är specialiserade på att, utifrån dina förutsättningar, välja de inlägg och skor som är mest optimala utifrån dina behov, vilket kan vara allt från att behandla ett fotsår till lösningar för att minska hälsmärta för dig som spelar fotboll. I många fall tillverkas inläggen helt utifrån individens fot, med en unik och reproducerbar produkt som resultat.