Boka fotanalys

Det sägs att en person i genomsnitt går fyra varv runt jorden under sin livstid och att foten belastas med en till två gånger kroppsvikten för varje steg som tas. Det är tankvärt på många sätt, framförallt belyser det hur viktigt det är att ta hand om sina fötter på bästa sätt för att ha en mjuk och skön gång hela livet. Genom att ta reda på hur du faktiskt går och rör dig kan eventuella fotrelaterade problem förebyggas och redan uppkomna justeras.

Noggrann och smidig fotanalys

Hos oss träffar du en välutbildad specialist som tar hand om dig under hela analysen enligt följande tre steg:

1. Frågestund och kartläggning. Analysen inleds med ett antal frågor, t ex om du upplever några särskilda problem idag, vilka typer av skor du använder m.m.

2. I steg två tittar vi på hur du belastar foten både statiskt och dynamiskt. Vi undersöker din fot och analyserar ditt avtryck, som bl.a. visar om du har höga eller låga fotvalv, och hur dessa reagerar vid belastning

3. När observationerna har analyserats ger vi dig vår bedömning och rekommendation på åtgärder som kan förbättra mindre gynnsamma belastningar av foten.

Gå till tidsbokningen

Fotanalys