Produkter
  • Bildspel_bild1
  • Bildspel_bild4
  • Bildspel_bild5
  • Bildspel_bild7
  • Bildspel_bild8
  • Bildspel_bild9
  • Bildspel_bild10

Reabild till hemsidans öppningssida.JPG

Puff Micke S.jpg

Information till patienter i Stockholm

Det är med stor stolthet som vi kan meddela att TeamOlmed nu placerat sig som nummer ett av totalt fyra leverantörer i SLLs nya upphandling.

Läs mer

Remittent.jpg

Information till remittenter i Stockholm

Efter en ny upphandling av ortopedteknisk verksamhet har nu Stockholms läns landsting (SLL) tecknat avtal med TeamOlmed.

Läs mer