Produkter
  • Bildspel_bild4
  • Bildspel_bild5
  • Bildspel_bild7
  • Bildspel_bild8
  • Bildspel_bild9
  • Bildspel_bild10

Torsplan.jpg

Framtidens ortopedtekniska klinik

TeamOlmed bygger nu framtidens ortopedtekniska klinik i Stockholm invid nya Karolinska Solna

Läs mer

Puff Micke S.jpg

Information till patienter

Det är med stor stolthet som vi kan meddela att TeamOlmed nu placerat sig som nummer ett av totalt fyra leverantörer i SLLs nya upphandling.

Läs mer

Remittent.jpg

Information till remittenter

Efter en ny upphandling av ortopedteknisk verksamhet har nu Stockholms läns landsting (SLL) tecknat avtal med TeamOlmed.

Läs mer