Ont i framfoten - symtom och behandling | TeamOlmed

Framfot

Ont i framfoten

När det uppstår smärta i framfoten kan det bero på flera orsaker. En av dem är att man har drabbats av Mortons syndrom. Denna orsakas av att en nerv i foten har klämts mellan två ben i framfoten, och detta har skett under en längre tid. Detta kan leda till att nerven blir tjockare, vilket ger ytterligare risk för att den blir klämd.

Symptom på Mortons syndrom

Vanliga symptom på Mortons syndrom är att det bildas en stark smärta i framfoten, följt av en skärande eller brännande känsla som återkommer. Smärtan brukar uppkomma mellan det tredje och det fjärde ledhuvudet som ligger i mitten av framfoten. 

Ett annat symptom är att fotens främre del tillfälligt domnar bort. När framfoten får upprepade förhårdningar under fotens främre del visar detta på att den främre valvbågen i foten har sjunkit ner. Detta kan vara den grundläggande orsaken till att nerverna har kommit i kläm.

Behandling av Mortons syndrom

Mortons syndrom kan uppkomma när skorna är snörda för hårt på foten. När fotvalvet har blivit nedsjunket kan detta också orsaka besvären. För att behandla den kan man byta sina skor, eller skaffa särskilda skoinlägg. De nya skorna bör vara breda och ge gott stöd till fotvalvets främre del. Skoinläggen kallas “främre pelott” och avlastar fotvalvet, vilket gör att nerverna slutar att ligga i kläm. Pelotten bör också vara anpassad efter hur stor foten är, och efter bärarens vikt. En ortopedisk pelott är bättre på att tillgodose bärarens behov. 

TeamOlmed erbjuder ett stort urval av skor och inlägg, inklusive skor med medicinsk inriktning. Vi kan göra en bedömning kring vilka inlägg och skor som passar bäst för dina behov. Kontakta gärna oss så ger vi råd och hjälp.

När inläggen inte räcker kan det vara lindrande med en kortisonspruta. Detta är nödvändigt när besvären och smärtorna är för stora. En enklare operation kan också minska trycket som utövas på nerven.

Våra kliniker & butiker Var har du ont? Webshop

 

Med anledning av Covid-19

Läs mer