Framfot - TeamOlmed

Framfot

Symptom
Smärta i framfoten kan uppstå om nerver kommer i kläm, Mortons sjukdom. Mortons sjukdom orsakas ofta av ett nedsjunket främre fotvalv alternativt att framfoten kläms ihop p g a skor som är för smala. Om nerven är i kläm under en längre tid kan den förtjockas vilker leder till att den kläms ytterligare.

Ortopedteknisk behandling
Den bästa åtgärden är att använda en bred sko samt inlägg med en s k pelott. En pelott kan både ge smärtlindring och förebygga ytterligare problem. Pelott är en upphöjning som man gör på inlägget, straxt bakom ledhuvuden i framfoten. Pelotten gör så att valvformen återställs och därmed ökar avståndet mellan benen i ledhuvudena som i sin tur gör att trycket på nerven minskar.

Med anledning av Covid-19

Läs mer