Produktområden - Teamolmed

Produktområden

Din komfort och rehabilitering ligger alltid i fokus när det gäller beslut om vilket hjälpmedel som kan bli aktuellt för dig. Vi har god produktkännedom om alla på marknaden förekommande ortopedtekniska hjälpmedel, såsom proteser, ortoser samt skor och inlägg.
Utifrån dina unika behov väljer vi det bästa för dig.

Proteser

En protes används som ersättning för en avsaknad kroppsdel. Benproteser består oftast av ett titan- eller aluminiumrör, där fot, hylsa och eventuellt knäled monteras. Protesen kan täckas in i en heltäckande kosmetik, som gör att protesen får samma form och utseende som ett naturligt ben.

Läs mer

Inlägg & skor

En människa går i genomsnitt går fyra varv runt jorden under sin livstid och foten belastas med en till två gånger kroppsvikten för varje steg som tas, så våra fötter är viktiga! Många olika symptom och besvär kan avhjälpas med inlägg.

Läs mer

Ortoser

En ortos är ett hjälpmedel som fungerar som ett yttre stöd för en kroppsdel. Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta och förbättra aktivitet eller motverka felställning.

Läs mer