Produkter & Tjänster - Ortopedteknik

Våra produkter & ortopedtekniska hjälpmedel

Din komfort och rehabilitering ligger alltid i fokus när det gäller beslut om vilket hjälpmedel som kan bli aktuellt för dig. Vi har mycket god produktkännedom om alla förekommande ortopedtekniska hjälpmedel såsom proteser, ortoser samt skor och inlägg.
Utifrån dina unika behov väljer vi det bästa för dig!