Produkter & Tjänster - TeamOlmed

Våra produkter & ortopedtekniska hjälpmedel

Din komfort och rehabilitering ligger alltid i fokus när det gäller beslut om vilket hjälpmedel som kan bli aktuellt för dig. Vi har god produktkännedom om alla, på marknaden förekommande ortopedtekniska hjälpmedel såsom proteser, ortoser samt skor och inlägg.
Utifrån dina unika behov väljer vi det bästa för dig.

Med anledning av Covid-19

Läs mer