• Samarbetspartners

Samarbetspartners

art clinic_small.gif

Beställning klinikprodukter (lösenord)

 

gotland.jpg

Beställning klinikprodukter (lösenord)

 

Dorset new logo.jpg cascade.jpg vorum.png
Dorset Ortopaedic Cascade Vorum

 

Länkar


Patientorganisationer

De Handikappades Riksförbund www.dhr.se

Diabetesförbundet  www.diabetes.se

Handikappförbunden www.hso.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se

Reumatikerförbundet www.reumatikerforbundet.org

Personskadeförbundet RTP - Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan www.rtp.se

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar www.rbu.se

Stroke Riksförbundet www.strokeförbundet.org

Svensk Dysmeliförenling www.dysmeli.se

Svenska Handikappidrottsförbundet www.handikappidrott.se

Övriga länkar

Diskrimineringsombudsmannen www.do.se

Hälsohögskolan i Jönköping www.ju.se/om-oss/halsohogskolan.html

International Society for Prosthetics and Orthotics www.ispo.ws

Region Halland  www.lthalland.se

Landstinget Kronobergs län www.ltkronoberg.se

Region Jönköpings län www.lj.se

Landstinget, Kalmar län www.ltkalmar.se

Landstinget, Östergötland www.lio.se

Ortopediskt magasin www.ortopedisktmagasin.se

Socialstyrelsen www.sos.se

Sveiges Ortopedskotekniska sällskap www.ortho.nu

Svensk Ortopedtekniska förening www.ortho.nu

Sveriges Ortopedingenjörers Förening www.soif.org

Vårdprogram för protespatienter www.ltkronoberg.se/protesteamet