TeamOlmed uppmärksammas i media:

TeamOlmed utvecklar nytt specialistområde för ortopedtekniska sitsar

TeamOlmed -arbetar för ökad brandsäkerhet

TeamOlmed levererar intelligenta handproteser

Hög tid att införa valfrihet inom ortopedtekniken

TeamOlmed gör armproteser för barn