kund_golf.jpg

 

Patientberättelser:

"TeamOlmed's tillgänglighet, lyhördhet och omtanke har bidragit till min höga livskvalitet"

- Kent, SOS Alarm


TeamOlmeds bistånd av proteskomponenter har gjort det möjligt att förse 29-åriga Lucian med en funktionell benprotes. Tack för ert stöd!

- Protescentrum Theranova i Rumänien


"Med hjälp av mitt knäskydd och kilarna i skorna kan jag arbeta hela dagen utan att få ont på kvällen"

- Peter, lagerarbetare


"Jag har fått hjälp av människorna på TeamOlmed. Nu kan jag springa så snabbt jag vill när jag spelar"

- David


"Jag har artos i mitt vänstra knä. Förslitningen innebär smärta vid gång och ibland även i viloläge. Smärtan påverkade mitt humör och gjorde mig trött. Jag använder nu en ortos, som avlastar knäet och gör mig smärtfri. Det gör att jag blir rörligare och orkar mer. Nu kan jag driva mitt företag med full energi och glädje."

- Yvonne, egenförtagare