Amputee Camp 2018


Nästa Amputee Camp kommer till Jönköping våren 2018.

Mer information kommer i slutet av året. 

 


Gympaproteser.jpg