• Privatperson

Skelett m ytterkontur m text_to.jpg

Anpassat efter individen

Vår specialitet är att alltid anpassa våra lösningar efter kundens behov. Vi har kompetensen att individuellt tillverka ett hjälpmedel eller att individanpassa ett hel- eller halvfabrikat. Vi föreslår det som passar bäst för att uppnå målet.

Möt oss

• På vår ortopedtekniska avdelning
• I vår butik
• Hos någon av våra samarbetspartners på sjukhuset eller vårdcentralen.

Beprövad erfarenhet

Hos oss finns mycket stor erfarenhet av ortopedteknisk hjälp. Många i vår personal har förutom sin kunskapsbredd även specialistkompetens; till exempel inom hjälpmedel för barn, reumatiker, diabetiker eller amputerade.

Vetenskap

Som ett av få företag inom branschen har vi skapat en grupp som har till uppgift att bevaka aktuell forskning och se till att nya upptäckter påverkar vår verksamhet.