• Om oss

TeamOlmed

om oss3.jpg


Bäst i Norden

Vi på TeamOlmed har som vision att vara det bästa ortopedtekniska serviceföretaget i Norden - för patienter, uppdragsgivare, remittenter och medarbetare. Det ska vi vara genom att utveckla högsta kvalitet i våra produkter, tjänster och processer.

Ett samarbete med oss är enkelt, kostnadseffektivt och bekymmersfritt. En lång rad avtal och förnyade avtal med landsting runt om i Sverige vittnar om att vi lever upp till det vi lovar.

Samtidigt är vi medvetna om att varje dag kräver nya ansträngningar. Vi är en lärande organisation som bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete både på detaljnivå och i våra helhetslösningar. Som en del av vårdkedjan jobbar vi alltid i nära samverkan med vårdens personal.


Befintliga avtal

TeamOlmed har i dag fleråriga avtal med:
• Stockholms läns landsting
• Landstinget i Uppsala län
• Landstinget i Östergötland
• Landstinget i Kalmar län
• Landstinget Kronoberg
• Region Gotland
• Region Halland
• Region Jönköpings län


Vi står för trygghet

TeamOlmed är ett ansvarstagande företag med lång erfarenhet och dokumenterat gott anseende både på medarbetar- och organisationsnivå. Genom att anlita oss kan man vara säker på att få bästa möjliga service, oavsett var uppdragsgivaren eller patienten finns i landet. Ett exempel är att även mindre enheter har tillgång till vår samlade expertkunskap.

… kvalitet

Som första företag i Sverige går vi i full skala över till digitalteknik med laserscanning, en teknik som effektiviserar processen och gör den bekvämare för patienten. Det är ett av många exempel på hur vi leder utvecklingen på det ortopedtekniska området. Men för oss handlar kvalitet inte enbart om teknisk utveckling, vetenskapliga metoder och evidensbaserad kunskap, utan även om att ha förmågan och resurserna att vidta rätt åtgärder för varje enskild patient.

… och tillgänglighet

Vi arbetar intensivt med att vara så tillgängliga för våra patienter och uppdragsgivare som möjligt. Vi vet hur viktigt det är att få ett svar, en förklaring och, om möjligt, en snabb åtgärd. I våra undersökningar av kundnöjdhet får vi höga betyg när det gäller exempelvis välkomnande på mottagningen och möjlighet att nå oss på telefon. Flexibilitet, lyhördhet och ödmjukhet är viktiga egenskaper i alla våra kontakter.


För ett rörligare liv

I grunden handlar allt vi gör om att hjälpa människor till ett rörligare liv. Det gör vi genom att dagligen visa omsorg om de människor vi möter och ta ansvar för att utveckla så bra tjänster och produkter som möjligt.

Många av våra medarbetare har specialistkompetens inom bland annat hjälpmedel för barn, reumatiker, diabetiker eller amputerade. Vi har också ett antal Specialistgruppledare som under en del av sin arbetstid har särskilt ansvar för att bevaka aktuell forskning och driva vår egen kompetensutveckling.

Syftet med vår verksamhet är att skapa oberoende för personer med rörelserelaterade problem och motverka överbelastningsskador. Genom att utgå från kundernas individuella behov och möjligheter hjälper vi dem att komma ett steg längre mot ökad livskvalitet.

Kund- och patientperspektivet genomsyrar vår verksamhet. Vårt ansvar handlar också om att förstå och anpassa vår verksamhet till den större samhällsbilden och bidra till att skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ägare

TeamOlmed ägs sedan den 1 oktober 2013 av Össur. Össur är ett isländskt företag med verksamheter över alla kontinenter. Man är noterade på Köpenhamnsbörsens MidCap-lista med ett börsvärde på drygt 4 miljarder danska kronor. Bolaget är verksamt under devisen "Life Without Limitations" inom ortopedteknik med produkter och tjänster inom protes, ortos och inlägg.

Detta är TeamOlmed

TeamOlmed är efter en sammanslagning av Team Ortopedteknik (grundat 1994) och Olmed Ortopediska (grundat 1984) Sveriges största ortopedtekniska företag.

Företaget har huvudkontor i Jönköping och ett 20-tal enheter runt om i landet. Antalet anställda är cirka 350 personer.

Företaget tillverkar, anpassar och förser patienter med ortopedtekniska hjälpmedel.
De största uppdragsgivarna är ett antal svenska landsting. Uppdrag kommer även från företag, idrottsklubbar och biståndsorganisationer.

TeamOlmed driver också butikskedjorna TeamOlmed Butik med inriktning mot egenvård. De stora produktgrupperna är skor, inlägg och enklare hjälpmedel. Se även vår broschyr om TeamOlmed.